Verbond van Verzekeraars: Aanpak stalbranden heeft al veel opgeleverd, maar moet beter

Het Verbond van Verzekeraars ziet verbeterpunten voor de gezamenlijke aanpak van stalbranden, maar benadrukt dat samenwerking door LTO Nederland, POV, de Dierenbescherming, Brandweer Nederland en het Verbond ook al veel heeft opgeleverd. Hiermee reageert het Verbond op het onderzoek door Investico naar de aanpak van stalbranden.

Het journalistieke onderzoeksplatform heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het actieplan brandveilige stallen waarmee de partijen het aantal stalbranden willen terugdringen. Tijdens het onderzoek is Investico ook meerdere keren op bezoek geweest bij het Verbond en individuele verzekeraars. “Investico concludeert dat de gezamenlijke aanpak nog niet heeft geresulteerd in minder stalbranden”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Dat beeld moeten wij helaas grotendeels onderschrijven. We zien dat verzekeraars terughoudend blijven in het verzekeren van stallen, tenzij ze voldoen aan strenge veiligheidseisen. We moeten blijven onderzoeken hoe het beter kan. Betere regelgeving zou daar bij helpen. Dan weet iedereen bij de aanvang van de bouw waar hij of zij aan toe is, in plaats van daar pas achter te komen als de verzekeraar in beeld komt.”

Megastallen

Uit het onderzoek van Investico blijkt ook dat megastallen een verhoogd risico op brand lopen. “Verzekeraars zien dit soort grote stallen vooral als een ander soort risico dan een reguliere stal, wat ook om ander risicomanagement vraagt, gelijk aan de industriële branche”, vertelt Weurding. “Of ze daadwerkelijk ook een hoger risico vormen, weten wij niet, maar de berekeningen van Investico bieden ons voldoende aanleiding om daar verder onderzoek naar te doen.”

In de gezamenlijke aanpak zijn verzekeraars met de brandweer met name verantwoordelijk voor de registratie van stalbranden. Dat heeft ertoe geleid dat de partijen gezamenlijk bijna een volledig beeld hebben van alle stalbranden in Nederland. “Het registreren van de brandoorzaak blijft echter een heikel punt”, aldus Weurding. “Veel brandoorzaken blijven onbekend, want veel stalbranden eindigen in een vuurzee waardoor de brandoorzaak niet meer te achterhalen valt.”

Elektrakeuringen

Ondanks de verbeterpunten, benadrukt het Verbond dat de samenwerking de afgelopen jaren ook veel heeft opgeleverd. Zo zijn bij alle pluimvee-, varkens- en kalverstallen (met veel apparatuur) elektrakeuringen uitgevoerd en zijn eventuele risico’s verholpen. Deze keuringen dringen het risico op kortsluiting terug, wat een belangrijke oorzaak is van stalbranden. Verzekeraars hebben in 2018 samen met de installatie- en inspectiebranche een geheel nieuwe inspectiemethodiek voor elektrische installaties uitgebracht. Deze wordt nu ook bij steeds meer stallen toegepast.

De meest recente cijfers van het aantal stalbranden zijn terug te vinden op de website van LTO Nederland