Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtshulp staat onder druk en is aan een grondige herziening toe. Dat stelde minister Dekker in een brief die hij in november 2018 naar de Kamer stuurde. Op 23 januari debatteert de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer hier met hem over.

In zijn brief aan de Kamer schetst minister Dekker de contouren van een nieuw stelstel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat geschillen zo vroegtijdig én laagdrempelig mogelijk worden opgelost.Het Verbond steunt de voorgestelde aanpak en wijst er op dat het van belang is om via pilots meer ervaring op te doen. Het Verbond heeft daarom een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Foto Rijksoverheid