Verbond: Schadeafwikkeling met eigen verzekeraar zonder belangenbehartigers is sneller en gemakkelijker

                                                                                                                   Het Verbond van Verzekeraars heeft  gereageerd op de ophef rond de directe WA-verzekering. Zo zei  JBL&G-directeur Frederik Lieben onlangs dat deze nieuwe verzekeringsvorm ‘desastreus is voor slachtoffers’ (zie https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/claims/jblg-directeur-frederik-lieben-directe-verzekering-funest-voor-letselschadeslachtoffer-2). Onder meer waarschuwde hij voor de beperking of uitsluiting van schadeposten. Volgens het Verbond is daar geen sprake van, maar de branchevereniging verwacht wel dat bij een directe verzekering minder consumenten gebruik zullen maken van belangenbehartigers zoals JBL&G.

                                                                                                                                                  Verzekeraars bieden consumenten vanaf volgend jaar de nieuwe mogelijkheid om de schade bij de eigen verzekeraar te claimen, in plaats van bij de verzekering van de tegenpartij. Ze willen hiermee gemak bieden aan de consument, die voortaan maar met één partij contact heeft: zijn eigen verzekeraar. Het Verbond geeft aan dat er voor de klant die schade claimt niets verandert aan de hoogte van de schadevergoeding: “De verzekeraar vergoedt de daadwerkelijk geleden schade aan de klant, zoals dat wettelijk is voorgeschreven.”

Daarna verrekenen de twee verzekeraars het uitgekeerde bedrag, zonder dat de klant hier iets voor hoeft te doen. De partij die een botsing heeft veroorzaakt merkt wel dat er een bedrag is uitgekeerd omdat zijn schadevrije jaren verminderen. Wanneer de klant dit wenst blijft de mogelijkheid om toch zelfstandig of met behulp van een ingehuurd bureau een schadevergoeding te eisen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

‘Commerciële adviesbureaus’
Het Verbond zegt zich te kunnen voorstellen dat ‘sommige commerciële adviesbureaus’’  zich zorgen maken over de aanpak met de directe schadeafhandeling. “De consument kiest immers de makkelijkste en goedkoopste weg. Dit kan ertoe leiden dat gedupeerden wellicht minder gebruik maken van de betaalde diensten van belangenbehartigers om het schadebedrag te verhalen bij de verzekering van de tegenpartij. Verzekeraars verwachten dat de nieuwe manier van schadeafwikkeling veel sneller en gemakkelijker gaat. De nieuwe aanpak voorkomt dat de consument advieskosten moet betalen, of zelf in de clinch moet met de verzekeraar van de tegenpartij. Bovendien garandeert het de consument dezelfde schadevergoeding die hij nu ontvangt.”                                                                                                                                 Bron: Letselschade.nu