Verbond raamt schade noodweer op enkele miljoenen euro

Het noodweer van de twee afgelopen nachten heeft naar verwachting voor tientallen miljoenen euro’s aan schade opgeleverd door omgewaaide bomen, wateroverlast, hagel en blikseminslagen met brand aan woonhuizen en/of bedrijfspanden. Met deze eerste ruwe schatting komt het Verbond van Verzekeraars na een inventarisatie onder grote verzekeraars. De Stichting Salvage, die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschades na noodweer, moest 69 keer in actie komen.


Het is uitzonderlijk dat er twee avonden/nachten achter elkaar sprake is van noodweer verspreid over het land. Dit zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen. “Bij dit weer is het moeilijk de totale schade in te schatten, vooral bij hagel is het heel lastig om er modellen op los te laten. Verzekeraars zijn nu vooral druk hun klanten te helpen. Dat is het allerbelangrijkste”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Ruwe schatting
De door het Verbond gehanteerde storm- en watermodellen zijn alleen in te zetten als de neerslag en wind boven bepaalde parameters uitkomen. Omdat het noodweer verspreid over Nederland plaatsvond, is het niet mogelijk om met behulp van deze modellen een meer gedetailleerde schaderaming af te geven.


Volgens het Verbond is het noodzakelijk om als samenleving meer te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Het Verbond onderzoekt samen met partners hoe we als verzekeraars én maatschappij zo goed mogelijk kunnen inspelen op veranderende risico’s, en deze verzekerbaar kunnen houden. Hiervoor voert het Verbond gesprekken met ministeries, regionale overheden, DNB en belangenorganisaties. Zo moet gekeken worden hoe we land en gebouwen anders kunnen inrichten en gebruiken, zodat we zo goed mogelijk tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand zijn. Hier ligt een taak voor de politiek, maar burgers en bedrijven kunnen ook veel doen om de schade te beperken. Tegelijkertijd constateert het Verbond dat het risicobewustzijn op dit moment nog erg laag is. Verzekeraars kunnen bijdragen aan meer inzicht, bewustwording en het stimuleren van preventie.

Interpolis

Na de storm van 4 juni kreeg Interpolis ruim 200 schademeldingen uit de agrarische sector. De meldingen kwamen vooral uit het oosten van Nederland. Experts en taxateurs zijn onmiddellijk op pad gegaan om getroffen ondernemers te bezoeken. Een groot deel van de getroffen bedrijven zijn glastuinbouwbedrijven. Hier is veel glasschade. Ook in de landbouw zijn schades gemeld. Hier betreft het vooral schade aan daken.

In de omgeving van Huissen zijn meerdere glastuinbouwbedrijven getroffen door een windhoos. Interpolis is boven dit gebied gevlogen om foto’s te maken. “Met de data die we zo verzamelen, kunnen wij snel zien waar een kasdek beschadigd is. Zo kunnen wij gericht noodoplossingen treffen en het herstel in gang zetten.”