Verbond publiceert tweede Solidariteitsmonitor

 

Bij drie particuliere verzekeringen lijkt de spreiding tussen premies ten opzichte van vorig jaar iets te zijn toegenomen. Dat blijkt uit de tweede Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars waarmee het de premiedifferentiatie van vijf particuliere verzekeringen de komende jaren zal monitoren: WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, particuliere inboedelverzekeringen, particuliere opstalverzekeringen, AVP en Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV). Het Verbond benadrukt dat het op basis van deze tweede meting nog niet mogelijk is om conclusies te trekken over mogelijke trends. Dat kan pas als er data over meerdere jaren verzameld zijn.

De solidariteitsmonitor is het gevolg van een eerder door het Verbond gepubliceerde greenpaper over de kansen en zorgen van Big Data-analyses door verzekeraars. Door Big Data kunnen verzekeraars in de toekomst risico’s scherper beoordelen. Dat kan consequenties hebben voor de solidariteit die ten grondslag ligt aan verzekeringen. Met de monitor wil het Verbond dit goed en toetsbaar volgen.

Tweede editie

Vorig jaar vond de nulmeting van de solidariteitsmonitor plaats. Met deze tweede editie is het voor het Centrum voor Verzekeringsstatistiek voor het eerst mogelijk om de premiedifferentiatie tussen twee jaren te vergelijken. Bij de particuliere opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering lijkt de spreiding tussen premies in 2018 iets te zijn toegenomen ten opzichte van 2017. Bij de WA-verzekering voor motorrijtuigen en de overlijdensrisicoverzekering lijkt dit niet het geval te zijn. De monitor geeft geen inzicht waardoor premiedifferentiatie plaatsvindt.

De monitor is mede ontwikkeld in samenwerking met de externe partij Moneyview, dat voor ruim 90.000 verschillende fictieve ‘maatmensen’ bijna vijf miljoen premies berekend voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft vervolgens de data geanalyseerd en een rapport opgesteld met de resultaten.

Bekijk de tweede Solidariteitsmonitor: https://www.verzekeraars.nl/media/5375/solidariteitsmonitor-2018-eenmeting-versie-22-oktober-2018.pdf