Verbond positief over wetsvoorstel Wgs

Om criminaliteitsbestrijders optimaal te faciliteren is gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties en private partners essentieel. Dit geldt ook voor verzekeraars die zich inzetten voor de gezamenlijke aanpak van (georganiseerde) verzekeringscriminaliteit. Het Verbond staat daarom positief tegenover het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs), eind april ingediend bij de Tweede Kamer.

Correcte omgang met gegevens is van groot belang, maar het kan niet de bedoeling zijn dat privacyregels, die goedwillende burgers en bedrijven terecht beschermen, gezamenlijk onderzoek naar en opsporing en bestrijding van criminaliteit praktisch onmogelijk maken. Het realiseren van een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking tussen uiteenlopende partijen is dan ook een belangrijke stap.

Voortzetting publiek-private samenwerking

“Criminaliteit mag niet lonen en de grote vissen vang je nu eenmaal samen,” aldus Roelof Visscher, manager van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Al jarenlang zetten het CBV, onderdeel van het Verbond, en de leden via diverse publiek-private samenwerkingsafspraken hun kennis, expertise en informatie in bij de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Door op basis van de Wgs nog meer publiek-private samenwerking te realiseren, zijn op dit terrein nog meer resultaten te behalen.

Informatie delen op basis van wederkerigheid

Voor de verzekeraars geldt, ook ten aanzien van dit wetsvoorstel, wel als uitgangspunt dat alle partijen voordeel bij de samenwerking moeten hebben. Het Verbond heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen waarbij de informatiedeling op basis van wederkerigheid plaatsvindt. Het is belangrijk dat ook private belangen een plaats krijgen bij de realisatie van samenwerkingsverbanden op basis van de Wgs.

Meer informatie? Bekijk de wetgevingskalender inzake de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.