Verbond ondertekent intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’

De stijgende prijzen bezorgen mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening extra zorgen en problemen. Als zij hun aflos- en betaalverplichtingen niet nakomen, kan de schuldregeling worden beëindigd. Om hen niet te laten vallen, tekenden het ministerie van SZW, NVVK, VNG en grote schuldeisers vandaag een intentieverklaring. Ook het Verbond van Verzekeraars heeft getekend. Op de foto ondertekent Tjeerd Bosklopper, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars,
heeft de intentieverklaring getekend namens de verzekeringssector.

Meer financiële problemen voorkomen

De intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’ geeft invulling aan een belofte die het kabinet op Prinsjesdag deed in een brief aan de Kamer. En met hun handtekening geven publieke en private schuldeisers aan dat zij mensen die de weg hebben gevonden naar schuldhulpverlening niet laten vallen, maar helpen. Want voor deze mensen is het door krappe en niet sluitende budgetten moeilijk of zelfs onmogelijk om aan hun betaalverplichtingen te voldoen. Als gevolg daarvan zou hun schuldregeling beëindigd kunnen worden. En daardoor worden de financiële problemen nog groter. Het kabinet heeft daarom een oproep gedaan om ervoor te zorgen dat geen enkele schuldregeling wordt stopgezet.

De intentieverklaring geldt tot 1 juli 2023. In maart wordt vastgesteld of landelijke maatregelen voldoende effect hebben op de hulpvragers in of op weg naar schuldregelingen.

Opgave schuldeisers

In de verklaring staat onder andere dat schuldeisers mee zullen werken aan redelijke oplossingen die vanuit de schuldhulpverlening worden voorgesteld. Daarnaast verklaren zij bij nieuwe achterstanden niet om beëindiging van een schuldregeling te verzoeken, maar contact op te nemen met de schuldhulpverlening om samen te komen tot een maatwerkoplossing.

Oproep aan verzekeraars

Het Verbond adviseert zijn leden om de afspraken in deze verklaring na te leven. De afspraken borduren voort op dat wat eerder al is opgenomen in het Protocol bij betalingsachterstanden en het convenant tussen het Verbond en de NVVK.

Bron: Verbond van VBerzekeraars; Fotografie: Tjitske Sluis / NVVK