Verbond: Nederlandse verzekeringsgroepen bestand tegen extreme scenario’s in EIOPA-stresstest

 

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn bestand tegen een plotseling stijgende rente en een natuurrampscenario dat zich afspeelt in Midden-Europa. Nederlandse verzekeringsgroepen zijn wel gevoelig voor een scenario waarin de rente plotseling sterk daalt, gekoppeld aan een plotseling sterk stijgende levensverwachting, maar dat scenario is volgens DNB minder waarschijnlijk. Dat blijkt volgens het Verbond van Verzekeraars uit het vorige week gepubliceerde DNBulletin, dat rapporteert over de Insurance Stress Test 2018 van EIOPA, de Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen, onder 42 Europese verzekeraars. Daaronder bevonden zich de Nederlandse concerns Aegon, NN Group en Achmea, terwijl daarnaast op verzoek van DNB ook verzekeraars a.s.r. en Vivat deelnamen.

Doel van de stresstest, die iedere twee jaar wordt gehouden, is het blootleggen van de kwetsbaarheden van de verzekeringssector en het testen van het weerstandsvermogen van de sector onder verschillende scenario’s. In de test van de Europese toezichtautoriteit EIOPA zijn Europese verzekeringsgroepen onderworpen aan zeer extreme stressscenario’s. Het Verbond van Verzekeraars vindt het goed dat EIOPA deze stresstest heeft uitgevoerd, maar benadrukt dat bij de interpretatie van de uitkomsten van de stresstest rekening moet worden gehouden met de extremiteit van de scenario’s en de onwaarschijnlijkheid hiervan. Tevens is er in de uitkomsten geen rekening gehouden met maatregelen die verzekeraars kunnen nemen om de gevolgen te beperken.

Boven de 100%

Uit de test blijkt dat de gemiddelde ratio van bezittingen ten opzichte van verplichtingen van Nederlandse verzekeringsgroepen in alle gevallen boven de 100 procent blijft. De gevolgen van het natuurrampscenario voor Nederlandse verzekeringsgroepen zijn volgens DNB beperkt. Ook tegen het scenario waarin de rente plotseling flink stijgt zijn Nederlandse verzekeringsgroepen voldoende bestand en scoren ze hoger dan het EU-gemiddelde. Voor het scenario waarin de rente flink daalt, wat volgens DNB een minder aannemelijk scenario is dan het stijgende rentescenario, zijn Nederlandse verzekeringsgroepen wel gevoelig. Dat komt vooral doordat ze een relatief hoge concentratie in langlopende levensverzekeringen en pensioenverzekeringen kennen