Verbond: Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten


  Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Dit stelt het Verbond in een reactie op de Commissieplannen voor de Retail Investement Strategie.  

De Europese Commissie heeft bij de RIS voorstellen geen rekening gehouden met lidstaten die al een volledig provisieverbod kennen voor complexe beleggingsgerelateerde producten. “Zoals Nederland,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “De voorgestelde benchmarking (op kosten en prestatie) en het bijbehorende prijsstellingsproces vanuit het Value for Money-concept (VfM) zullen leiden tot een enorme administratieve lastendruk voor aanbieders van deze producten. Daarom pleit het Verbond voor een vrijstelling van het VfM-concept.

RIS alleen voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten

Ook roept het Verbond op om de RIS-voorstellen alleen toe te passen op nieuwe beleggingsgerelateerde producten. “Het achterhalen van alle door de verzekeraar en fondsbeheerders in rekening gebrachte kosten van reeds bestaande verzekeringen is in de meeste gevallen niet mogelijk, zeer arbeidsintensief (veel handwerk) en dus kostbaar.” Bovendien verwacht Weurding dat de introductie van de nieuwe RIS-terminologie en berekeningsmethoden voor prestatiescenario’s voor veel verwarring gaan zorgen bij huidige klanten van beleggingsproducten,” meent Weurding. 

Licht regime voor niet-complexe financiële producten

Het initiatief van de Europese Commissie om de passendheid en geschiktheidstoetsen aan te passen ziet het Verbond als een positieve ontwikkeling om drempels voor retailbeleggers te verlagen. Het biedt kansen voor innovatie en voor de ontwikkeling en introductie van nieuwe businessmodellen.  

De Europese Commissie wil via de RIS-regelgeving retailbeleggers stimuleren actiever te worden op de Europese beleggingsmarkten. Het vertrouwen van retailbeleggers in de Europese financiële markten moet omhoog via een gedeeltelijk provisieverbod (bij onafhankelijk advies en execution only dienstverlening) op beleggingsgerelateerde producten. En door in de RIS het VfM-concept op te nemen wil de Commissie de kosten van Europese beleggingsgerelateerde producten verlagen om zo de waarde van deze producten te verhogen. Dit gebeurt via een stevig raamwerk met benchmarks en een prijsproces.