Verbond in position paper: Klantbelang centraal in het volmachtkanaal

 

Het Verbond van Verzekeraars wil samen met gevolmachtigd agenten een gemeenschappelijk kader ontwikkelen met daarin criteria om het klantbelang te waarborgen. Dat valt te lezen in het position paper ‘Volmachten 2018’, waarin het Verbond de agenda van de komende jaren beschrijft. Andere thema’s waar het Verbond zich op wil richten, zijn kostenreductie, risico- beheersing, datakwaliteit en innovatie. In 2019 gaat het Verbond verder in gesprek met de brancheorganisatie van gevolmachtigd agenten (NVGA) over het gezamenlijk moderniseren van de keten.

Met een premievolume van 3,5 miljard euro zijn gevolmachtigd agenten voor verzekeraars van grote waarde, schrijft het Verbond in de position paper.  “Verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de uitbesteding en kunnen daarop door toezichthouders aangesproken worden. Door een veranderende verzekeringsbranche, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden vinden verzekeraars het belangrijk om de samenwerking met volmachten verder te moderniseren.”

Het Verbond vindt dat klanten ook in het volmachtkanaal moeten kunnen rekenen op een goede kwaliteit aan dienstverlening. De criteria die de AFM hiervoor stelt, zijn voor het Verbond het uitgangspunt. Het Verbond wil samen met gevolmachtigd agenten een leidraad ontwikkelen die de gevolmachtigd agenten helpt te voldoen aan de principes van het ‘klantbelang centraal’.

Naast meer aandacht voor het klantbelang, richt het Verbond zich in de agenda ook op datakwaliteit. “Door de invoering van het Solvency II-regime en daarbij horende rapportageverplichtingen wordt het steeds belangrijker om de datakwaliteit van de verzekeringsadministratie op orde te hebben.Gevolmachtigd agenten hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Op dit moment ontbreken richtlijnen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten over het vastleggen van data. Daarom pleit het Verbond voor een uniforme inrichting van de administratie, waarbij de kwaliteit continu gemonitord wordt.”

In de position paper stelt het Verbond onder meer dat het huidige beloningsstelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages niet langer houdbaar is. Het Verbond wil ‘een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten flexibilisering, van volume naar waarde en van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat’.

 

Bekijk hier de volledige position paper: https://www.verzekeraars.nl/media/5653/vvv-popa-volmachten-07-002.pdf.