Verbond in brede wooncoalitie voor gezonde woningmarkt

De komende tien jaar 1 miljoen huizen erbij voor starters, doorstromers en ouderen. De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd en de leefbaarheid in buurten verbeterd. Dat is het aanbod van ruim dertig organisaties, waaronder het Verbond van Verzekeraars, in de ‘Actieagenda Wonen’. Samen met het volgende kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen, meldt het verbond op de eigen website.

De problemen op de woningmarkt moeten volgens de brede coalitie topprioriteit krijgen. “Nederland komt inmiddels meer dan 300.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond.”

Nu weer investeren

Het is tijd om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten en om te buigen naar innoveren en investeren, zo vindt de coalitie. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “Met name starters op de woningmarkt hebben echt een probleem. Daarom hebben we ons hier met volle overtuiging achter geschaard. Betaalbaar en veilig kunnen wonen is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid en het welzijn van Nederland”.

De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet het beleid coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda.