Verbond: Geef poortwachters juiste instrumenten in strijd tegen witwassen

Het Kabinet heeft gisteren (1 juli jl.) het Actieplan Witwassen gelanceerd waarin publieke en private organisaties samen optrekken in de strijd tegen witwassen. Het Verbond van Verzekeraars staat achter het actieplan, maar om de rol van poortwachter goed te kunnen uitvoeren, is een adequaat instrumentarium noodzakelijk, aldus het Verbond in een reactie op de plannen van de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid.

In het plan wordt witwassen langs drie lijnen aangepakt: door het verhogen van de barrières, het versterken van de rol van de poortwachters en het versterken van de opsporing en vervolging. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, geeft aan dat verzekeraars graag hun bijdrage willen leveren aan het bestrijden van financiële criminaliteit, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. “Wij staan volledig achter het Actieplan en zetten ons als poortwachter in om allerlei vormen van criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Tegelijkertijd hebben wij aangegeven bij de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid dat daarvoor een adequaat instrumentarium nodig is. Wij pleiten al langer voor volledige inzage in het UBO-register om effectief en efficiënt controles uit te voeren. Dat zou enorm veel zoekwerk schelen.”

Inzage in volledige set aan informatie

Onderdeel van het actieplan is een onderzoek naar diverse mogelijkheden om gegevens te delen tussen publieke en private partijen. Definitieve besluiten zijn er nog niet, maar het is volgens het Verbond goed dat er serieus onderzocht wordt of verzekeraars (en banken) toegang kunnen krijgen tot de volledige set informatie uit het UBO-register. Ook wordt gekeken of poortwachters toegang kunnen krijgen tot informatie uit de Basisregistratie Personen om te controleren of er geen geld wordt witgewassen. “Het delen van deze informatie helpt niet alleen in de algehele strijd tegen witwassen, maar maakt de fraudebestrijding door verzekeraars ook efficiënter en effectiever|.

Plan nationale aanpak witwassen

Een verbod op betalingen met contant geld vanaf 3.000 euro, inzet op afschaffing van het 500 euro biljet, het weren van ongebruikelijke klanten door banken en een Europese toezichthouder zijn onder meer nodig om het criminelen moeilijker te maken ons financiële stelsel te gebruiken voor witwassen. Deze en meer voorstellen staan in het gezamenlijke plan ‘aanpak witwassen’ dat minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro witgewassen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen. Bij de aanpak van witwassen zijn banken de afgelopen jaren een aantal keer ernstig tekortgeschoten. Inmiddels worden er grote investeringen gedaan door de banken om witwassen beter tegen te gaan.

Volgens de bewindslieden is er naast de bestaande regels meer nodig om het criminelen lastiger te maken om geld wit te wassen. Minister Hoekstra: ‘Witwassen is een heel groot probleem dat gezamenlijk aangepakt moet worden. Het kabinet, toezichthouders, de Financial Intelligence Unit (FIU), OM, FIOD, de financiële sector  en accountants slaan daarom nu de handen ineen om ervoor te zorgen dat criminelen geen voet aan de grond kunnen krijgen in ons financieel stelsel.’

Minister Grapperhaus: “Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet. Door een gezamenlijke inzet willen wij de aanpak van witwassen naar een hoger niveau tillen. Nederland moet internationaal tot de koplopers behoren bij de aanpak van witwassen.” Banken kunnen met deze aanpak hun poortwachtersfunctie nog beter vervullen. Vanwege het grensoverschrijdend aspect van witwassen is een Europese centrale toezichthouder nodig om het toezicht effectiever te maken. De opsporing en vervolging van criminelen wordt versterkt. Zoals eerder bekend gemaakt komt hiervoor extra capaciteit bij onder andere de politie, FIOD, FIU en het OM.

Verder zorgt de nationale aanpak ervoor dat de drempels verhoogd worden, door het misbruik van juridische entiteiten en constructies en het gebruik van grote sommen contant geld verder tegen te gaan en crypto’s te reguleren.Het voorkomen en bestrijden van witwassen is voortdurend in ontwikkeling en vergt de constante aandacht en samenwerking van alle betrokkenen. Daarom spreken de bewindslieden aan het einde van het jaar opnieuw met de betrokken partijen over de voortgang en effectiviteit van de maatregelen in het plan van aanpak.

Zie hier de aanbiedingsbrief: file:///C:/Users/Jan/Pictures/Aanbiedingsbrief+plan+van+aanpak+Witwassen.pdf