Verbond en VbV ontwikkelen ‘Handvatten beveiligingsmaatregelen buitenterreinen’

Het netwerk mobiliteit & transport van het platform Risicodeskundigheid van het Verbond van Verzekeraars heeft samen met het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) een handvat ontwikkeld waarmee verzekeraars en verzekerde mobiliteitsbedrijven hun risicoklasse kunnen bepalen en daarmee het gewenste beveiligingsniveau. In het verlengde hiervan is een vergelijkbaar instrument ontwikkeld voor transport- en logistieke bedrijven. Ook die worden geconfronteerd met diefstal van voer- en werktuigen en opgeslagen goederen.

 
In de afgelopen jaren zijn verzekeraars volgens Verbond en VbV steeds vaker geconfronteerd met criminaliteit op de buitenterreinen van autobedrijven. “Zwaar georganiseerde bendes betreden in de nacht de terreinen om vervolgens van een groot aantal auto’s en kostbare onderdelen te stelen, zoals velgen/banden, airbags, xenonverlichting, navigatiesystemen, etc. De schades die daarbij optreden zijn van een ongekende omvang. Vaak raken hierbij tientallen auto’s tegelijk zwaar beschadigd. Dit levert niet alleen een grote schade voor de verzekeraar op, maar heeft ook een enorme impact op de betreffende ondernemer. Preventieve maatregelen kunnen een bijdrage leveren bij het aanpakken van deze problematiek.”

 

Het is volgens beide organisaties ter beoordeling van de verzekeraar of deze van de ontwikkelde handvatten gebruik wenst te maken en of de praktische invulling door het betreffende bedrijf afdoende is. De handreiking maakt geen onderdeel uit van een certificeringstraject. Het vaststellen of een bedrijf voldoet aan het gewenste beveiligingsniveau is een zaak tussen de individuele verzekeraar en verzekerde.     Het handvat kunt u hier bekijken: https://www.verzekeraars.nl/media/4223/handreiking-mobiliteit.pdf