Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt. Met de nieuwste VSV 2021 en VPV 2021 kunnen verzekeraars en gevolmachtigden beter voldoen aan de allerlaatste wet- en regelgeving, waaronder de POG-vereisten (voorheen PARP genoemd) en de bekende Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden.

De NVGA en het Verbond hebben de vorig jaar gemoderniseerde en beter leesbare VSV en VPV op sommige punten verduidelijkt én hebben onder meer de POG-vereisten uit Hoofdstuk II en III van Verordening (EU) 2017/2358 uitgebreider beschreven. Alle wijzigingen ten opzichte van de laatste versies (VSV 2020/Versie 2 Verbond & NVGA, en VPV 2020) zijn te vinden in de onderstaande laatste twee documenten.

Verplichte toetsing van bestaande overeenkomsten

Volmachtgevende verzekeraars zijn verantwoordelijk voor hun uitbestedingen via het volmachtkanaal en werken met gevolmachtigden samen aan toekomstbestendigheid. De jaarlijkse update van de VSV, en zo nodig de VPV, zijn daar een onderdeel van. In de voor verzekeraars en gevolmachtigden bindende Groundrules Volmachten is daarom opgenomen dat zij samen hun individuele overeenkomsten binnen drie maanden moeten toetsen aan de nieuwste versie.

Documenten