Verbond en NKF bereiken akkoord over verdere verruiming toegang tot levensverzekeringen voor ex-kankerpatienten 

 De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een verdere verruiming van de toegang tot levensverzekeringen. Eind vorig jaar werd al afgesproken dat ex-kankerpatiënten bij het aanvragen van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering tien jaar na genezing niet meer hoeven te vermelden dat zij die aandoening hebben gehad. Voor een aantal aandoeningen gaat nu nog kortere termijnen gelden.

 De afspraken die minister van Financiën Hoekstra, NFK en het Verbond eind vorig jaar maakten ten aanzien van het ‘schone lei beleid’ voor ex-kankerpatiënten zijn nu verder uitgewerkt en gespecificeerd. Zo gaan voor baarmoederhalskanker stadium 1 termijnen van 3 tot 7 jaar gelden. De afgesproken termijnen gelden zowel voor overlijdensrisicoverzekeringen als voor uitvaartverzekeringen met een verzekerd bedrag onder de zogeheten vragengrens. Voor ex-patiënten die jonger dan 21 jaar waren toen ze kanker kregen, gaat een termijn van 5 jaar gelden. Die regeling wordt vastgelegd in een Besluit van de minister en gaat in per 1 januari 2021. (https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-453.html)

 Hett Verbond en NFK zijn positief over het bereikte resultaat. Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK: “Het besluit dat er nu ligt is echt een mijlpaal waar we ons jarenlang voor hebben ingezet. Het is geweldig dat hier gehoor aan is gegeven en dat ex-kankerpatiënten gebruik kunnen maken van het schone lei-beleid. Dat er voor een aantal kankersoorten kortere termijnen gelden is extra winst. Elke vorm van kanker kent een ander ziektebeloop en het is goed dat daar nu rekening mee wordt gehouden. We hopen dat er in de toekomst meer specifieke tumorsoorten aan de termijnentabel toegevoegd worden.”

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “We zijn blij dat we NFK een voorstel hebben kunnen doen, en dat we op basis daarvan kortere termijnen hebben kunnen vaststellen. Met deze aanpak lopen we voorop in Europa. In andere landen beperkt het schone lei beleid zich tot verzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypotheek. In Nederland is het schone lei beleid van toepassing op alle ORV’s onder de vragengrens. Bovendien hebben uitvaartverzekeraars aangegeven dat zij zich hier ook bij aansluiten”.

Verbond en NFK hebben zich bij het vaststellen van de lijst met in totaal zes specifieke aandoeningen waarvoor kortere termijnen gelden gebaseerd op actuele data over de overlijdenskansen van ex-patiënten, onder andere uit de Nederlandse Kankerregistratie.

Verbond en NFK monitoren of er in de toekomst vanwege verdere medische vooruitgang en nieuw beschikbare data mogelijkheden zijn voor uitbreiding van deze lijst.

1. Melanoom; Stadium 1: 7  jaar

2. Zaadbalkanker; Stadium 1: 5 jaar

   Seminoom, tumormarkers negatief; Stadium 2A en stadium 2B:  6 jaar en Stadium 2C 8 jaar

   Zaadbalkanker; Stadium 1 en Stadium 2A : 6 jaar

  Non-seminoom, tumormakers negatief:  Stadium 2B en Stadium 2C 8 jaar

3.  Baarmoederhalskanker; FIGO-stadium 1A1: 3 jaar

                                                     FIGO-stadium  1A2: 5 jaar          

                                                    FIGO-stadium 1B: 7 jaar

4. Vaginakanker; FIGO-stadium 1: 8 jaar 2020-1269758644-9116/JZUID 2;

5. Schildklierkanker;T1NOMO: 3 jaar

    Hürthle-cel-, folliculaire en papillaire kanker; T2NOMO: 3 jaar

    inclusief mengvormen daarvan;T3NOMO: 3 jaar

Leeftijd bij diagnose < 45 jaar T1N1M0, T2N1M0 en T3N1M0:  6 jaar

6. Kanker aan dikke darm en endeldarm Adenocarcinoom;  T1N0M0 en T2N0M0: 9 jaar

7. Maagkanker Stadium 1A; 8 jaar 17 november 2020