Verbond en CCV : “Overheid geeft verkeerd signaal af met afbouwen preventiemiddelen”

 

“De overheid geeft een verkeerd signaal af met het afbouwen van middelen voor preventie. Meer blauw op straat is prima, maar tegelijkertijd de achterdeur open laten staan is het paard achter de wagen spannen.” Dat stellen Verbondsdirecteur Schade Leo De Boer (rechts)  en CCV-directeur Patrick van den Brink in een gisteren (27 november jl.) verschenen opinieartikel in het Nederlands Dagblad aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zij vinden dat de politiek preventie juist moet belonen om Nederland veiliger te maken. En daarmee de schadelast en emotionele impact terug te dringen. “Temeer daar uit onderzoek blijkt dat investeren in criminaliteitspreventie loont. Bij woningen met het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) neemt het inbraakrisico af met 37%, bij het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) met 37%. Bovendien: uit eerder onderzoek blijkt dat er 36% minder kans is op een woningbrand bij woningen die het PKVW hebben”, benadrukken de Boer en Van den Brink in het artikel.

Daarin zeggen zij het toe te juichen dat het nieuwe kabinet fors investeert in het politie en justitieapparaat. “Maar investeringen in preventie blijven in het regeerakkoord – afgezien van radicalisering – achterwege. Zo bezien is een investering dweilen met de kraan open. In de verkiezingsprogramma’s werd door slechts één partij gewezen op het belang van preventie in relatie tot criminaliteitsbeheersing en veiligheid. Maar niet alleen wordt er niet in geïnvesteerd, bestaande investeringen worden ook nog eens afgebouwd”

Slechte zaak

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een publiekprivaat instituut dat onder meer het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) beheert, wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd met een voorgenomen bezuiniging op de subsidie. Vorig jaar is deze bezuiniging via een breed in de Tweede Kamer ondersteund amendement ongedaan gemaakt. Maar in de begroting voor 2018 komt deze bezuiniging gewoon weer terug.

“Dat is een slechte zaak. Burgers en bedrijven worden jaarlijks gedupeerd voor enkele honderden miljoenen euro’s schade door diefstal. Er zijn jaarlijks tussen de 60.000-80.000 inbraken, die leiden tot tienduizenden claims op woonhuisverzekeringen. De emotionele impact kunnen we niet meten, maar is volgens specialisten van Slachtofferhulp Nederland fors. De overheid geeft kortom een verkeerd signaal af met het afbouwen van middelen voor preventie”, aldus De Boer en van den Brink