Verbond: 2021 vooral in het teken van klimaatgerelateerde schades

“Het jaar 2021 stond, naast (de gevolgen van) de coronapandemie, vooral in het teken van klimaatgerelateerde schades. De pandemie zorgde wederom voor niet-gebruikelijke risico’s door de nog altijd veranderde samenleving, meer ziekteverzuim en gelijkblijvende oversterfte. Daarnaast was geregeld sprake van overvloedige neerslag, (val)wind en de overstromingen in het zuiden van het land”, schrijft het Verbond van Verzekeraars in haar financieel jaarverslag over 2021.

De resultaten van verzekeraars zijn over het algemeen positief met uitzondering van Motorrijtuigen-WA en van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen. Nagenoeg alle sectoren hebben nog wel te maken met scherpe (onderlinge) concurrentie en de lage rente. Ook nieuwe rapportagevereisten zoals IFRS 17 leggen beslag op de capaciteit, aldus de verzekeraarsorganisatie.

Lichte omzet en rendementsgroei

De inkomsten uit schadeverzekeringen liepen vorig jaar met 4% op tot 14,9 miljard euro. Net als in 2020 beliep de combined ratio 91% waardoor  het rendement andermaal 9% van de verdiende premie bedroeg. ‘Motor’ was andermaal de grootste schadeverzekeringsbranche met een omzet van 6 miljard euro, een toename met 4%. ‘Brand’ volgt met 4,6 miljard euro (+ 5%), gevolgd door ‘Aansprakelijkheid’ (1,5 miljard euro/+ 3%), ‘rechtsbijstand’ (met 900 miljoen euro/+ 1%), ‘Transport (800 miljoen euro/+ 5%)r, “Rein en hulpverlening’(500 miljoen euro, min 8%).

De premies van schadeverzekeraars staan al jaren onder druk wegens hevige concurrentie. “We zien in 2021 op totaalniveau een verdere stijging van het premievolume onder andere om de zwaardere en langlopende risico’s van dekking te kunnen blijven voorzien, maar ook door toename van aantallen huishoudens, auto’s en prijsverhogingen. Alle branches laten een stijging van het premievolume zien. Alleen binnen de branche Overige is bij de productgroep Reis en hulpverlening wel duidelijk een verdere daling zichtbaar”, aldus het jaarverslag.

Schadetrends

 Schadeverzekeraars helpen klanten jaarlijks bij gemiddeld zo’n 100.000 branden, 300.000 waterschades en een miljoen schades aan voertuigen. De coronacrisis heeft volgens het Verbond duidelijke verschillen veroorzaakt binnen Schade. “Meer thuis, weinig reizen en meer (thuis)bezorging hebben ook in 2021 alle hun eigen invloed op risico’s en cijfers. Ook het klimaat zijn sporen nagelaten, wat vooral tot uiting kwam bij de watersnood in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast zijn er signalen van een stijgende lijn op het gebied van cyberclaims. Dit alles leidt voor totaal Schade tot een marginale toename van het resultaat in 2021 met uitschieters op onderdelen. Voor premievolume geldt een zelfde ontwikkeling. “

Schadeverzekeraars kampen volgens de verzekeraarsorganisatie verder  met beperkte mogelijkheden tot groei vanwege de hevige onderlinge concurrentie. “Dat de premie-inkomsten in 2021 in de meeste branches toch weten te stijgen, wordt onder meer veroorzaakt door behoefte aan het verzekeren van grotere en nieuwe risico’s zoals zonnepanelen en auto’s met meer innovatieve techniek. Daarnaast neemt het aantal huishoudens en auto’s toe en worden objecten duurder bijvoorbeeld door hogere bouwkosten en andersoortige inflatie.”

Zakelijke markt

“Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades duurder, onder meer door de lage rente, de eerdere wettelijke introductie van vergoeding voor affectieschade en toename van buitengerechtelijke kosten. Verder is schadeherstel van auto’s kostbaar door de toename van het gebruik van nieuwe materiaalsoorten, rijhulpsystemen en door elektrificatie. Ook de zakelijke markt is uitdagend, vooral door stevige concurrentie. Deze biedt echter ook kansen onder meer gedreven door de transitie naar duurzaamheid. Door proposities beter te laten aansluiten op de soms complexe risico’s, zorgen verzekeraars ervoor ook op langere termijn de risico’s van verzekerden over te kunnen blijven nemen”, aldus het Verbond