Veilig Verkeer Nederland en Univé zetten samenwerking voort

Gisteren 20 april jl, ondertekenden Veilig Verkeer Nederland en Univé de voortzetting van hun samenwerking. Beide partijen richten hun samenwerking op de thema’s Onze scholen zijn weer begonnen, het belang van ongestoord rijden (MONO) en participatie. Het thema participatie richt zich op een verkeersveilige buurt. Bewoners kunnen via het VVN Participatiepunt onveilige verkeerssituaties in hun buurt melden en bij het Univé Buurtfonds een aanvraag doen voor funding om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Bij de foto: VVN-directeur Evert-Jan Hulshof en directievoorzitter Univé Schadeverzekeringen Johan van den Neste bekrachtigen de samenwerking tussen de partijen.