Vakorganisaties en NN bereiken akkoord over nieuwe cao bij NN

Vakorganisaties en NN bereiken akkoord over nieuwe caoVakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV Finance zijn een nieuwe cao overeengekomen met NN. De nieuwe cao geldt voor 7.750 medewerkers die onder een Nederlands contract werkzaam zijn bij NN en treedt in werking per 1 juli 2022. Naast afspraken over een collectieve loonverhoging, het sociaal plan en de introductie van vitaliteitsverlof, zijn er ook afspraken gemaakt over een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling.


 Investeren in collega’sIn de nieuwe cao is veel aandacht voor vitaliteit en ontwikkeling. Zo zijn de vakorganisaties en NN overeengekomen dat medewerkers die drie jaar of langer in dienst zijn, de mogelijkheid hebben om eens in de vijf jaar twee maanden extra verlof op te nemen. Er wordt extra geïnvesteerd in inzetbaarheid en ontwikkeling. Aan het arbeidsvoorwaardenpakket zijn een aantal mogelijkheden toegevoegd, waardoor collega’s de komende jaren keuzes kunnen maken die voor hen belangrijk zijn. Zo kunnen zij vitaliteitsverlof opnemen om in verschillenden fasen van hun leven te kunnen werken aan inzetbaarheid. Daarnaast biedt NN een toekomstbestendig pensioen aan haar medewerkers. Pensioenregeling in lijn met nieuw pensioenakkoord 
Onderdeel van de nieuwe cao is een nieuwe pensioenregeling. Vanaf 1 oktober 2022 bouwen NN-medewerkers pensioen op onder een beschikbare premieregeling bij BeFrank. Met deze nieuwe regeling zijn de vakorganisaties en NN een toekomstbestendige pensioenregeling overeengekomen, die in lijn is met het pensioenakkoord. NN biedt de collega’s een regeling die individueler is, maar waarbij de premie efficiënter wordt ingezet, dan bij de huidige regeling het geval is. De regeling is daarmee in lijn met pensioenregelingen die NN aan haar klanten biedt.