UVA en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Symposium Sustainable Insurance & Risk op 21 mei a.s.

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren op vrijdag 21 mei a.s. van 13.00 tot 16.00 uur samen het online symposium: Sustainable Insurance & Risk. Vanuit het ACIS (het Amsterdam Centre for Insurance Studies) is associate lector Fred de Jong nauw betrokken.

Na een inleiding nemen vier sprekers het thema vanuit verschillende invalshoeken onder de loep:

► Risicoperspectief van klimaatverandering
► Beleggersperspectief (institutioneel beleggen – duurzaamheid)
► Perspectief van de verzekeringsadviseur
► Perspectief van de veranderende wetgeving

Kortom: voor de professional in de verzekeringswereld een uitgelezen kans om te horen over wat klimaat en duurzaamheid voor het eigen vak kunnen betekenen.

Programma


13.00 uur: Welkom en opening door drs. Rob Wagenvoord (UvA)

13.05 uur: Duurzaamheid voor financials, door Marleen Janssen Groesbeek (Avans / Sustainable Finance Lab)

13.35 uur: Enkele beschouwingen over de impact van duurzaamheidsregelgeving op de praktijk van marktpartijen uit de verzekeringssector, door Dr. mr. Frank ’t Hart (Hart Advocaten/ACIS)

14.05 uur: Sustainable verzekeringsadvies: Over de rol en impact van verzekeringsadviseurs bij sustainability Door dr. Fred de Jong (ACIS / HAN)

14.35 uur: PAUZE

14.45 uur: Verzekeraars als duurzame institutionele beleggers, door Dennis Heijnen (Verbond van Verzekeraars)

15.15 uur: Klimaatverandering en de impact op risicomanagement, door dr. Rene Doff (UvA)

15.45 uur Afsluiting

MEER WETEN EN AANMELDEN?

https://lnkd.in/eNta83p