Unive: Onafhankelijke arbiter voor zieke ondernemer

 

“Het is de angst van veel ondernemers: langdurig ziek worden en de verzekeraar die dan te weinig uitkeert vanuit de arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV). Als verzekeraars willen wij die zorg wegnemen en daarom hebben we besloten dat ondernemers vanaf deze maand een onafhankelijke arbiter mogen inschakelen. Op onze kosten”, stelt verzekeraar Univé.

“Voor zover bekend zijn we de eerste verzekeraar die zich volledig committeert aan het oordeel van een onafhankelijke arbiter bij arbeidsongeschiktheid. Vooraf is ook bewust onbekend welke arbiters daarvoor kunnen worden ingeschakeld. Ook dat willen we samen met de ondernemer bepalen. Dan doet recht aan de gelijkwaardige relatie die wij als coöperatie nastreven met onze leden”, zegt Henk de Zwaan, propositiemanager zakelijk bij Univé.

Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld door ziekte en aanspraak maakt op uitkering vanuit de AOV, beoordeelt eerst Univé zelf de hoogte van de uitkering. Als de ondernemer het niet eens is, betaalt Univé een second opinion. Als dat niet tot een gezamenlijk gesteunde uitkomst leidt, wordt op kosten van Univé samen een arbiter gezocht. De uitspraak van de arbiter is leidend.

Zorgvuldigheid is belangrijk

“Met een AOV, die onder andere verzekert voor verlies van inkomen tot de pensioenleeftijd, is veel geld gemoeid. Een medische beoordeling is daarom onvermijdelijk om het betaalbaar te houden voor iedereen. Maar dat is ook spannend want stel dat je dertig jaar lang een uitkering nodig hebt, dan doet het er nogal toe wat de hoogte daarvan is”, legt De Zwaan uit. “Het is daarom extra belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij willen dit echt samen met onze leden doen.” Bij arbeidsongeschiktheid komt het bij Univé gemiddeld genomen hooguit enkele keren per jaar voor dat een second opinion wordt aangevraagd. “Al gebeurt het niet vaak, het is voor iedereen fijn te weten dat er dan een objectieve regeling is”, zegt De Zwaan.  Univé kreeg onlangs als enige verzekeraar zowel vijf sterren op prijs én op voorwaarden van onderzoeksbureau MoneyView.