UK P&I Club opent vanwege Brexit kantoor in Rotterdam

The UK P&I Club, een van de leidende aanbieders van P&I-verzekeringen en andere diensten voor de internationale scheepvaartindustrie,  heeft van de Nederlandse toezichthouder toestemming verkregen om in Rotterdam een dochteronderneming (subsidiairy)  te openen onder de naam UK P&I Club N.V. (UKNV). Het bedrijf vestigt zich in het World Port Center aan de Wilhelminakade in Rotterdam en maakt het mogelijk dat zowel de UK Club als andere door Thomas Miller beheerde clubs waarvoor het optreedt, hun werkzaamheden aan leden en andere opdrachtgevers probleemloos kunnen voortzetten vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.

De directie van de Rotterdamse vestiging  van de UK P&I Club bestaat uit CEO Hugo Wynn-Williams, CFO Paul van den Brom  en CRO Rene Doff. De Raad van commissarissen bestaat uit voorzitter Onno Paymans (Meijers) en de leden  Nicholas Inglessis, Bert van der  Weide, Jan Valkier en Paul Wogan. Het bedrijf heeft medewerkers aangetrokken voor de uitvoerende werkzaamheden.