Uitstekende resultaten in eerste drie kwartalen 2017 voor Allianz BeneluxAllianz Benelux heeft in de eerste negen maanden n van 2017 een uitstekend financieel resultaat behaald. Het premie-inkomen van onze schadeactiviteiten in de Benelux steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2016 met 8,0% tot 1.036 miljoen euro. Het premie-inkomen van de leven-activiteiten is met 32,6% gestegen naar 1.854 miljoen euro, met name door sterke groei in Unit Linked. Het operationeel resultaat laat een stijging zien van 14 miljoen euro (9,0%) ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar en komt uit op 172 miljoen euro. De combined ratio is fors verbeterd tot 96,6%.

De omzet van Allianz Benelux is gestegen tot 2,9 miljard. Het premie-inkomen van onze leven-bedrijven in België, Nederland en Luxemburg liet over de eerste negen maanden van 2017 een significante groei zien. Ook het premie-inkomen van onze schade-activiteiten in de Benelux steeg ruim ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar. De combined ratio is ten opzichte van 2016 verbeterd tot 96,6% dankzij het uitblijven van natuurrampen en terrorismeschade en door een sterke technische performance van onze activiteiten. Ondanks de aanhoudend lage rente heeft Allianz de rentabiliteit in zijn leven-bedrijven op peil kunnen houden. Samengevat is er sprake van een uitstekend operationeel resultaat van 172 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2017 met een nettowinst van 120 miljoen euro.

Solide basis om versneld in te spelen op veranderingen
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: “Het verheugt me dat de lijn van sterke resultaten uit het eerste halfjaar zich heeft doorgezet. Het biedt ons een stabiele basis om in te springen op nieuwe kansen. Dat is noodzakelijk om succesvol te blijven in deze snel veranderende wereld. Het is van groot belang dat we ons aanpassen aan alle veranderingen, onder andere door onze digitale ambities te realiseren. Alleen zo kunnen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dat is onze prioriteit voor 2017, maar ook voor het komende jaar.”