Uitspraak Rechtbank Den Haag: “Stopzetting Klaverblad van samenwerking met dubbel claimend letselbureau is een redelijke en gerechtvaardigde maatregel”

 

Het besluit van verzekeraar Klaverblad om de samenwerking met een letselschadebureau voor drie jaar te beëindigen is in de ogen van de Voorzieningenrechter van de rechtbank  Den Haag gerechtvaardigd en redelijk. Zo ook de maatregel om als gevolg hiervan de gegevens van één van de medewerkers voor drie jaar in de interne en externe verwijzingsregisters op te nemen. Volgens de voorzieningenrechter is echter onvoldoende onderbouwd dat ook de registratie van het letselbureau in de registers gerechtvaardigd en wordt toegenomen.

Klaverblad was verzekeraar van een rijschoolhouder, die via een letselschade-expert in korte tijd twee claims heeft ingediend als gevolg van een tweetal ongevallen die kort na elkaar zouden hebben plaatsgevonden. Onderzoek van een door Klaverblad ingeschakeld  onderzoeksbureau kwam aan het licht dat een deel van de schade in beide zaken werd geclaimd. Vanwege de verstrekte onjuiste informatie heeft  Klaverblad de samenwerking met het letselschadebureau opgezegd en de persoonsgegevens van het letselbureau en de behandelende letselexpert/belangebehartiger op laten nemen in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van de stichting CIS voor de duur van drie jaar en dat melding werd gemaakt van frauduleus handelen bij het klachtenloket van het NIVRE. Daarop werd door het letselschadebureau een kort-geding tegen Klaverblad aangespannen om de maatregelen ongedaan te maken.

Kijk hier voor de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:21360&showbutton=true&keyword=verzekeraar&idx=5