Uitslag vorige poll: Verregaande consolidatie leidt tot meer schaarste in het aanbod afwijkende verzekeringsoplossingen!

 Verregaande consolidatie leidt tot meer schaarste in het aanbod afwijkende verzekeringsoplossingen! Met die stelling in de vorige poll in deze nieuwsbrief is een overgrote meerderheid van de lezers van deze nieuwsbrief het eens. Bijna drie van de respondenten was het volledig eens met de stelling en is van mening dat consolidatie onherroepelijk leidt tot verschraling in het productaanbod en zo niet bijdraagt aan een oplossing voor de (toenemende) onverzekerbaarheid.

Daarnaast is ongeveer een kwart het deels eens met de stelling en is van mening dat consolidatie bij meer dan de helft van de verzekeraars leidt tot verschraling van het productenaanbod. Ongeveer één op de zes professionals die op de stelling reageerden is het oneens met de stelling en vindt dat consolidatie wel degelijk leiden zal meer innovatie, een breder aanbod en dus een grotere verzekerbaarheid van risico’s. Aanleiding voor de stelling vormde de visie van NVGA-voorzitter Ron Gardeniers in een opinie-artikel in vakblad VVP.