Uitslag vorige poll: Ruime meerderheid geen voorstander van wettelijke gelijke beloning mannen en vrouwen

Een ruime meerderheid van de lezers van Risk & Business is géén voorstander van een bij wet geregelde gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, zoals in IJsland. Dat blijkt uit de reacties op de vorige poll in deze nieuwsbrief. Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat zowel als mannen als vrouwen individueel op hun kwaliteiten en functioneren beoordeeld en beloond moeten worden.  Ca. één van de vier geeft aan het eveneens met de stelling oneens te zijn, maar vindt wel dat de huidige financiële verschillen verkleind moeten worden. Eveneens ongeveer een kwart juicht de stelling toe en pleit voor een wettelijke regeling voor een gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk, terwijl een enkeling van mening is dat mannen en vrouwen wel gelijk beloond moeten worden maar dat dit niet bij wet geregeld moet worden.