Uitslag vorige poll: Merendeel lezers ziet omzet grootzakelijke verzekeringsmarkt afnemen

 

De economie trekt aan, er wordt weer meer gebouwd, nieuwe infrastructurele projecten opgestart en zijn er meer transportbewegingen over weg, water en spoor. Bovendien wordt mede door wet- en regelgeving en het veranderende claimgedrag het aansprakelijkheidsrisico groter. Betekent dat ook dat de markt voor zakelijke verzekeringen aantrekt en dat mede daardoor de omzet in de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt weer toeneemt? Dat was de stelling in de vorige poll in Risk & Business. Iets meer dan de helft van de respondenten is juist van mening dat de omzet verder daalt en iets minder dan een kwart denkt dat de omzet stabiel blijft. Een kleine tien procent denkt dat de premies in alle branches zal toenemen; ongeveer eenzelfde percentage alleen in de Financial Lines.