Uitslag poll vorige week: Ook in Nederland blijft ontwikkeling cyberverzekeringsmarkt achter bij verwachtingen

 

In de nieuwsbrief van 2 maart jl. stond een artikel waarin Inga Beale, CEO Lloyd’s, haar teleurstelling uitspreekt over de ontwikkeling van de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt, die volgens haar achterblijft bij de verwachtingen. Volgens de lezers van Risk & Business geldt hetzelfde voor de Nederlandse markt. Ongeveer negen van de tien respondenten gaf aan het eens te zijn met de stelling ‘Ook Nederlandse cyberverzekeringsmarkt blijft achter bij verwachtingen!’ Ongeveer de helft van de instemmers vindt dat de ontwikkeling ‘iets’ achter blijft bij de verwachtingen; een zesde is van mening dat de cyberverzekeringsmarkt ‘ver’ achter blijft bij de verwachtingen. Ongeveer drie van de tien respondenten die de stelling delen geeft als oorzaak daarvoor aan dat de verwachtingen vooraf onredelijk hoog waren. Tien procent van de lezers is daartegen van mening dat de cyberverzekeringsmarkt zich juist boven verwachting ontwikkelt.