Uitslag poll Risk & Business: Ruim vier van de vijf lezers vindt niet dat verzekeraars verzekeringspremies moeten teruggeven vanwege lagere schadelast in Corona-tijd

‘Verzekeraars moeten verzekeringspremies (deels) teruggeven aan verzekerden vanwege de lagere schadelast in Corona-tijd’!. Zo luidde de stelling in de nieuwsbrief van vorige week. Het overgrote deel van de lezers – 82,35% is het niet eens met de stelling en is van mening dat pas aan het einde van het jaar moet worden bekeken of op grond van de totale schadelast premies voor het volgend jaar naar beneden kunnen worden bijgesteld. De overige 17,65% van de inzenders vindt daarentegen dat verzekeraars wel premies moeten restitueren aan zowel particuliere als zakelijk verzekerden.