Uitslag poll Risk & Business: Bijna twee derde lezers voorstander van spreiding renewaldata om eindejaars werkdruk te voorkomen

Spreiding vervaldatum renewals is een goede zaak om de te grote werkdruk in het najaar te voorkomen!’. Zo luidde de vorige stelling in deze nieuwsbrief. Aanleiding hiervoor vormt een voorstel van voormalig assurantiemakelaar Cees Kortleve in zijn boek ‘Het kan altijd beter’. De stelling wordt door bijna twee van de drie respondenten  omarmd. De meeste (39,22%) zijn voorstander van de vervaldatum per kwartaal in te stellen, 15,69% maandelijks en 7,84% per half jaar.

Ruim een der is het niet eens met een spreiding van de renewaldatum. Een kwart (25,49%) is die mening toegedaan omdat volgen hun de verzekeringstermijn parallel moet lopen met het boekjaar van de klant, en 5,88% zowel omdat het praktisch niet uitvoerbaar is als vanwege een andere reden