Uitslag poll nieuwsbrief: Polisvoorwaarden zijn ook in Nederland grotendeels onbegrijpelijk

 

Uit een Brits onderzoek kwam recentelijk naar voren dat slechts 13% van de verzekerden begrijpt wat er in de polisvoorwaarden staat. In de laatst verschenen poll vroegen we uw mening naar de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden in ons eigen land. Slechts ongeveer een vijfde van de respondenten vindt de Nederlandse polisvoorwaarden begrijpelijk; het overgrote deel (ca 80%) vindt ze grotendeels onbegrijpelijk. De inzenders maakten nauwelijks onderscheid tussen particuliere, zakelijke en beurspolissen.