Uitslag poll: Keuze NN/Delta Lloyd om actief te blijven in de coassurantiemarkt is een goede zaak!

 

De lezers van Risk & Business vinden het een goede zaak dat NN/Delta Lloyds heeft bekend gemaakt een actieve rol te blijven spelen op de coassurantiemarkt. Bijna negen van de tien respondenten onderschreven de gelijkluidende stelling. Een ruime meerderheid (bijna 80%) omdat hierdoor de ruime ervaring van Delta Lloyd voor de coassurantiemarkt behouden blijft. Daarnaast voert iets meer dan 10% als reden aan dat hierdoor er een meer kapitaalkrachtige speler op de markt bijkomt en daardoor mogelijk ook meer capaciteit. Slechts één van de negen respondenten is het niet eens met de stelling omdat hierdoor het aantal marktpartijen op de coassurantiemarkt in feite gelijk blijft