Uitbreiding mandaat Stichting Salvage met aanrijdingsschade

Het sectorbestuur Schade en het Platform Brand van het Verbond van Verzekeraars, hebben ingestemd met de uitbreiding van het mandaat voor Stichting Salvage, die op grond hiervan in het vervolg ook in actie kan komen bij aanrijdingsschade waarbij een motorrijtuig en een gebouw betrokken zijn.

De ingangsdatum is 1 mei 2020, waarna eind van het jaar een evaluatie plaatsvindt. Daarna wordt er besloten of dit mandaat een definitief karakter krijgt.Het ruimere mandaat zal niet leiden tot meer kosten, maar wel tot een daadkrachtiger en efficiënter optreden ter plaatse.

Het mandaat van Stichting Salvage

Salvage heeft al een mandaat voor de volgende incidenttypen waarbij schade is ontstaan aan een gebouw door:

  • Brand
  • Bliksem
  • Explosie
  • Water
  • Storm

Hier is met ingang van 1 mei 2020 het incidenttype ‘aanrijdingschade’ aan toegevoegd. In veel gevallen werd Salvage al gevraagd door de brandweer bij een aanrijdingsschade, waarbij een voertuig een gebouw was binnengereden. In die gevallen verzocht Salvage de betrokken opstalverzekeraar eerst om toestemming, omdat hier geen mandaat voor was. Veel van deze incidenten vinden echter plaats buiten de reguliere kantoortijden. Veelal in de nachtelijke uren en weekenden, wat vooraf toestemming vragen lastig maakte. Door dit mandaat kan Salvage direct aan de oproep van de brandweer voldoen en sneller de gedupeerden bij staan met aandacht, actie en advies. Vaak zijn er (constructieve) bereddingsmaatregelen nodig en die kan de Salvagecoördinator dan direct inzetten.

Stichting Salvage zegt in een reactie blij te zijn met de uitbreiding van het mandaat en ervaart het besluit als een teken van vertrouwen van de gezamenlijke (brand)verzekeraars in de werkwijze en aanpak van Salvage. Stichting Salvage werkt met een landelijk netwerk van 145 Salvagecoördinatoren.