Twee Amerikaanse verzekeraars geven premie terug vanwege verminderd autogebruik in Coronatijd

Twee Amerikaanse verzekeraars – Allstate Corp en American’s Family – gaan autoverzekerden premie terugbetalen vanwege het verminderd autogebruik in Corona-tijd. Het niet eerder vertoonde verminderde gebruik van de auto leidt namelijk ook tot een afname van het aantal ongelukken en daarmee eveneens tot een lagere schadelast.

Allstate Corp meldt dat zij verzekerden 15% terugbetalen van de premies voor de maanden april en mei, wat neerkomt op een totaalbedrag van ongeveer $ 600 miljpoen. American Family betaalt elke verzekerde $ 50 terug. Daarmee komt het totaal terugbetaalde premiebedrag op ongeveer $ 200 miljoen.