TVM komt met eigen alarmcentrale: TVM Assistance

Vanaf januari 2018 richt TVM de acute hulpverlening bij schade anders in. “Waar wij voorheen gebruik maakten van externe partijen, gaan we het nu helemaal zelf doen”, aldus de verzekeraar in haar nieuwsbrief.  “We hebben straks twee telefoonnummers die onze verzekerden kunnen bellen, namelijk een alarmnummer voor spoedeisende hulp bij schade en een telefoonnummer voor niet spoedeisende hulp. Wanneer u welk nummer belt, is afhankelijk van de aard van de schade. Kunt u uw bedrijfsactiviteiten nog voortzetten of valt alles stil?”

TVM assistance kan worden ingeschakeld voor directe hulp, waarbij de beller te woord gestaan door deskundige medewerkers op het gebied van schade en berging. “De medewerker richt zich niet alleen op de schade, maar streeft ernaar om de verzekerde weer snel op weg te helpen! Voor u als ondernemer is het belangrijk dat de bedrijfsactiviteiten kunnen blijven doorgaan, TVM assistance helpt u daar graag bij. Denk hierbij aan berging, repatriëring, diefstal van uw voertuig, persoonlijke hulp bij ziekte of ongeval in het buitenland, ladingschade met bederfelijke producten en bij brand aan uw bedrijfsgebouw.”Heeft u schade en zijn hulpinstanties niet direct noodzakelijk, dan belt u met de TVM schademeldingsdienst”.

TVM assistance voor spoedeisende hulp: + 31 (0528) 29 29 11; TVM schademeldingsdienst voor niet spoedeisende hulp: + 31  (0)528 29 27 00