Transportspecialisten zetten STIG-platform op om meer bewustwording te willen creëren omtrent ESG-risico’s en -kansen<

Een aantal transportspecialisten werkzaam in en voor verschillende partijen binnen de verzekeringsbranche hebben het initiatief genomen tot de opzet van een STIG-platform, wat staat voor Sustainable Transport Insurance Group.  Daarmee beogen zij het ESG-bewustzijn in de maritieme, transport- en verzekeringssector te bevorderen door het delen van relevante informatie, publicaties en het faciliteren van discussies. De groep bestaat nu uit Anneke Kooiman (DUPI), Jolien Kruit (Van Traa Advocaten), Angela Pieneman (Raetsheren), Paul Littooij (Moving Risk Consultancy), René Doff (UK P&I Club) en Marc Schuling (Sedgwick)

Op de eigen LinkedIn-pagina schrijven zij: “Bedrijven worden aangemoedigd om principes op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en groene logistieke praktijken toe te passen die de uitstoot en milieuschade door transport kunnen helpen verminderen. Het toenemende belang van het milieu onderstreept de noodzaak voor de sector om zijn processen te verbeteren. Het is duidelijk dat de transportsector in de nabije toekomst voor een uitdagende transitie staat. De rol en positie van de transportverzekeringssector is veel minder duidelijk.”

Het STIG-platform wil het ESG-bewustzijn in de logistieke én verzekeringsketen bevorderen door het delen van relevante informatie, publicaties en het faciliteren van discussies. “We moedigen mensen die werkzaam zijn in de transport(verzekerings)sector aan om zich bij ons aan te sluiten en deel te nemen. De voordelen voor organisaties die ESG omarmen variëren van het beheersen van reputatierisico’s tot het ontwikkelen van een beter begrip van de financiële voordelen van klanten met sterke ESG-prestaties. In 2023 is STIG opgericht om het ESG-bewustzijn onder alle belanghebbenden in de Nederlandse transport- (verzekerings)keten te vergroten. Onze sector moet duurzamer gaan werken om klaar te zijn voor de toekomst”, aldus STIG, die daar voor alle duidelijkheid aan toevoegt geen advies te geven maar vooral bewustwording te willen creëren.

Kijk hier voor de linkedin-pagina van STIG: https://www.linkedin.com/groups/12924625/

date CAO-overleg: partijen naderen elkaar