Transport: Omzet cascotekening daalt wereldwijd licht, maar risicoprofiel laat enige verbeering zien

 

In de transportverzekeringssector is de wereldwijde omzet uit cascoverzekering (hull) met 2,3%  gedaald, een resultaat die past in de (dalende) lijn van de afgelopen, maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel, meldde Mark Edmondson tijdens het IUMI-congres van de afgelopen week in Kaapstad. “ Het risicoprofiel laat enige verbetering zien, al blijft de constante volatiliteit van de markt in veel sectoren een punt van zorg en aandacht.

“Terwijl de scheepvaartindustrie is het algemeen positieve trends laat zien en de schadeontwikkeling relatief stabiel is, met name wat het aantal total losses en grote deelschades betreft, is dat niet helemaal terug te zien in de overall verzekeringstechnische resuttaten”, stelt de voorzitter van UIMI’s  Ocean Hull Committee.

“We schatten in dat er als gevolg van de slechte resultaten en aangescherpt toezicht en wet- en regelgevingin het afgelopen jaar ongeveer voor 100 miljoen dollar aan capaciteit uit de markt is verdwenen als gevolg van het vertrek van een aantal vooraanstaande cascoverzekeraars uit de markt en de komst van weinig nieuwkomers. “ Bovendien wordt de sector geconfronteerd met de blootstelling aan cyberrisico’s en nieuwe milieuwetgeving, de komst van zelfstandig varende schepen en de toenemende accumulatie van risico’s, zowel op schepen als op land