Top vijf fraudeonderzoeken verzekeraars onveranderd

 

Verzekeraars delen hun onderzoeken naar verzekeringscriminaliteit met het Verbond van Verzekeraars. Ten opzichte van 2016 zijn afgelopen jaar ruim 17% meer incidentonderzoeken bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) gemeld. De top vijf van de verzekeringen waar de meeste van de fraudeonderzoeken plaatsvinden, is voor het derde jaar op rij ongewijzigd: 1. Motorrijtuigen + 14% ; 2. Opstal/Inboedel/Brand + 51% ; 3. Aansprakelijkheid + 31%;  4. Reis + 14% en 5. Zorg/Ziektekosten – 25% .

De veelvoorkomende verzekeringsproducten zijn populair onder de fraudeurs. Fraude met zorg- en ziektekostenpolissen lijkt terug te lopen. Deze daling is vooral het gevolg van een verandering in de meldingsroute tussen CBV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waardoor meldingen voornamelijk via ZN worden verwerkt.

In 2016 was sprake van een grote stijging in het aantal onderzoeken naar het misbruik van ziekteverzuimverzekeringen. Daaronder was een aantal grote fraudezaken waarbij sprake was van georganiseerde criminaliteit. De extra aandacht die verzekeraars hieraan hebben gegeven, leidt in 2017 tot een reductie in het aantal gemelde onderzoeken van 75% bij deze verzekering. In 2017 valt de toename van het aantal frauduleuze letselclaims op. Er zijn in 2017 87 zaken gemeld, tegen 20 zaken in 2016. Deze zaken vertegenwoordigden een financieel belang van ruim € 2,5 miljoen. Gemiddeld zijn 439 zaken per maand aan het CBV gemeld (373 in 2016). In 2017 was de maand mei dé fraudemaand, met liefst 571 aangemelde fraudezaken.