Toezichtskosten geen belemmering voor nieuwkomers in de financiële sector

De kosten voor toezicht hebben geen invloed op de toetreding en groei van nieuwe partijen in de financiële sector, de ‘fintechs’. Belangrijker is of deze nieuwkomers goed gekwalificeerd personeel kunnen vinden en of er voldoende vraag is naar hun product. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau EY in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt. De ACM ziet op basis van dit rapport geen reden om nader onderzoek te doen naar toezichtskosten.

Toezichthouders AFM en DNB verzorgen het toezicht op de financiële sector. Partijen in deze sector moeten een bijdrage betalen voor dit toezicht. Enkele van deze nieuwe partijen hadden bij de ACM aangegeven dat zij de toezichtskosten te hoog vinden die de toezichthouders AFM en DNB rekenen. Uit het onderzoek blijkt dat kleine fintech-bedrijven weliswaar relatief meer betalen dan grotere bedrijven, maar dat hen dat niet belemmert in hun investeringsbeslissingen. In andere Europese landen is een vergelijkbaar beeld te zien.

De ACM onderzoekt op dit moment welke belemmeringen fintechs tegenkomen als zij willen toetreden tot de financiële sector. De ACM vindt het van belang dat fintechs geen onnodige belemmeringen ervaren, zodat er meer concurrentie en innovatie kan ontstaan. Eerder publiceerde de ACM al een studie met aanbevelingen om te voorkomen dat banken fintechs op de betaalmarkt uitsluiten.