Toezichtkalender verzekeraars en pensioensector 2024 gepubliceerd

Ieder jaar publiceert DNB in december een toezichtkalender voor verzekeraars, peensioenfondsen en premiepenssioeninstelllingen. In die kalender staan de toezichtactiviteiten die DNB van plan is in 2024 uit te voeren in deze sectoren.

  Deze activiteiten kunnen, afhankelijk van ontwikkelingen in de transitie naar de Wet toekomst pensioenen (hierna: transitie), gedurende het jaar nog worden aangevuld. 

Verzekeraars

Naast de individuele toezichtsplannen per verzekeraar zullen in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed worden betrokken in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars, Artificial Intelligence (AI) en Cyberweerbaarheid in de keten in voorbereiding op DORA in 2025. Daarnaast besteedt DNB aandacht aan enkele andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de impact van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen op verzekeraars en bredere inventarisatie en beoordeling van FMAs (Future Management Actions). De toezichtkalender 2024 kunt u hier vinden. Daarnaast wordt, specifiek voor verzekeraars, de toezichtkalender gepubliceerd op het portaal Mijn DNB(Verwijst naar een externe site).

Pensioenen

Net als vorig jaar is ook in 2024 de Wet toekomst pensioenen het belangrijkste toezichtthema. Het toezicht zal zich dit jaar met name richten op de voorbereidingen op de transitie, het uitvoeren van partiële beoordelingen en de beoordeling van de eerste invaarbesluiten. Op de ‘Verzamelpagina transitie Wet Toekomst Pensioenen’ in het Open Boek Toezicht kunt u de reeds gepubliceerde beleidsuitingen van DNB over deze onderwerpen vinden. Verder kijkt DNB naar duurzaamheid, waarbij per instelling een ESG-risicobeeld wordt gevormd. Tot slot is cybersecurity een belangrijk aandachtspunt en besteedt DNB speciale aandacht aan DORA.

Voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen is de toezichtkalender te raadplegen via het portaal Mijn DNB(Verwijst naar een externe site).  

Daarnaast is de onderzoekskalender voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) ook via het portaal Mijn DNB(Verwijst naar een externe site) terug te vinden. De toezichtthema’s voor pensioeninstellingen raken ook het werk van PUO’s. Dit kan ertoe leiden dat DNB een onderzoek rechtstreeks bij een PUO uitvoert, of dat een pensioeninstelling (uit)vragen geheel of gedeeltelijk naar de PUO doorzet. 

Toezicht in Beeld

In november heeft DNB al de jaarlijkse Toezicht in Beeld gepubliceerd. Daarin gaat DNB in meer algemene zin op de ontwikkelingen van afgelopen en komend jaar in de sectoren waarop toezicht wordt gehouden. De Toezicht in Beeld 2023-2024 kunt u hier vinden.