Tien conclusies uit Trendrapport Allianz Trade Benelux rondom fraude In het recent verschenen Trendsrapport trekt Allianz Trade Benelux een tiental conclusies met betrekking tot het frauderisico:

 

1 Er bestaat een onterecht gevoel van bescherming en veiligheid rond fraude. 84% vindt zich (ruim) voldoende beschermd tegen fraude en oplichting. Men voelt zich beschermd maar in de praktijk krijgt 79% van de organisaties te maken met interne of externe fraude(pogingen). Een meerderheid hiervan lijdt ook schade; 

 2 De grootste zorgen van organisaties m.b.t. fraude en oplichting zijn het verlies van (online) gegevens en andere vormen van cybercriminaliteit; 

 3 Driekwart van de organisaties heeft een keer gebruik gemaakt van een externe partner bij het detecteren of afhandelen van fraude/ oplichting. In het merendeel van de fraudegevallen slagen organisaties erin om het intern te detecteren of af te handelen; 

4 Interne fraude wordt aanmerkelijk vaker door mannen dan door vrouwen gepleegd (64% vs 20%). Het zijn vaak mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. 

 5. 15% van fraudeschades ligt boven de €200.000. Bijna de helft van de fraudeschades ligt tussen de €1 en €50.000. In deze categorie met de ‘laagste’ schades valt op dat de schadeposten bij interne fraude vaak hoger uitvallen dan bij externe fraude (48% vs 39%); 

6 Fraude wordt vaak niet gemeld bij politie. Van de organisaties die met fraude te maken hebben, meldt 57% dit niet bij de politie.  

7 Risico op fraude door thuiswerken is toegenomen. 50% van de bedrijven antwoordt met ‘ja’ op de vraag of thuiswerken door medewerkers het risico op interne en externe fraude voor de organisatie heeft vergroot. Vorig jaar was dat percentage nog 34%. 8 

 Bijna dertig procent van de organisaties zegt meer te gaan investeren om het frauderisico te beperken. De populairste investeringen zijn beveiligingsaudits van de IT en het vergroten van het interne bewustzijn. Verder heeft meer dan de helft van de organisaties al een noodplan.  

9 Er bestaan veel misverstanden over verzekeringen die de schade van fraude opvangen. Veel organisaties denken ten onrechte dat ze alle fraudeschade (van diefstal tot cybercrime) afgedekt hebben. 

10, Er zijn veel misverstanden over manier van verzekeren tegen fraude.  49% van de organisaties denkt alle schade door fraude gedekt te hebben met een verzekering. Dat is gebaseerd op een foutieve aanname. Zo zijn er organisaties die ervan uitgaan dat een aansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking biedt tegen fraude of dat een kredietverzekering soelaas biedt. Dat is onjuist. Ook over de dekking van een fraudeverzekering en een cyberverzekering bestaan veel misverstanden.