Thomas Stöckl draagt de leiding van de financiële afdeling van HDI Global Specialty SE over aan Dr. Christian Hermelingmeier

Met ingang van 1 maart zal Thomas Stöckl (48) de leiding van de financiële afdeling van HDI Global Specialty SE overdragen aan Dr. Christian Hermelingmeier (42). De Raad van Bestuur heeft Dr. Hermelingmeier reeds benoemd tot directeur van HDI Global Specialty SE met ingang van 1 januari 2023. Dr. Hermelingmeier zal deze functie vervullen naast zijn functie als Chief Financial Officer van HDI Global SE. Thomas Stöckl verlaat het bedrijf in goed overleg om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan.

Het vertrek van Thomas Stöckl opent de mogelijkheid om de twee financiële afdelingen beter op elkaar af te stemmen. “Wij zijn ervan overtuigd dat een verenigd management de operationele samenwerking van de financiële divisies op middellange termijn verder zal versterken en ons zal helpen ons nog beter te positioneren in de concurrentiestrijd en onze doelstellingen te verwezenlijken”, aldus Ulrich Wallin, voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI Global Specialty SE. Namens de hele Raad van Bestuur bedankt hij Thomas Stöckl voor zijn werk: “Hij heeft de financiële divisie van de onderneming opgebouwd en verder ontwikkeld en strategisch geheroriënteerd. Wij danken hem hiervoor en wensen hem professioneel en privé het allerbeste.”

Met Dr. Christian Hermelingmeier zal een eveneens ervaren financieel expert aan het hoofd staan van de financiële afdeling van HDI Global Specialty SE. “Ik kijk uit naar de samenwerking met alle medewerkers en ben ervan overtuigd dat we samen het succesverhaal van HDI Global Specialty SE zullen voortzetten”, aldus Dr. Hermelingmeier. De 42-jarige is sinds 1 september 2020 Chief Financial Officer van HDI Global SE en was daarvoor verantwoordelijk voor de aansturing van het segment Particuliere en Bedrijfsverzekeringen Duitsland in de Talanx Groep. Hij deed ervaring op in industriële verzekeringen als Hoofd Operational Controlling bij HDI Global SE van 2016 tot medio 2018. Thomas Stöckl verlaat het bedrijf na negen jaar, waarin hij onder meer werkte voor Hannover Rück SE, Inter Hannover SE en HDI Global Specialty SE.

“Gedurende deze periode hebben Thomas Stöckl en zijn team een belangrijke bijdrage geleverd aan de voortdurende groei van het bedrijf, met een vooruitziende blik de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Hannover op een sleutelpositie ondersteund en de transformatie en strategische herschikking van Inter Hannover tot HDI Global Specialty SE vastberaden begeleid. Wij danken hem voor zijn uitstekende werk en wensen hem het allerbeste in zowel zijn professionele als privéleven”, aldus Ralph Beutter, lid van de Raad van Bestuur van HDI Global SE en voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI Global Specialty SE