Thijs Jagt (Unigarant): “Verzekeraars, fietsbranche en overheid moeten samen strijden tegen e-bikediefstal”


Een toename van fietsdiefstallen, vooral die van e-bikes, hebben het resultaat van verzekeraar Bovemij het afgelopen jaar gedrukt. Ook Thijs Jagt, productmanager bij Unigarant, ziet een enorme toename in het aantal gestolen e-bikes. “Om het tij te keren, is samenwerking tussen verzekeraars, politiek, politie én de eigenaren van e-bikes essentieel.”

 Jagt deelt allereerst wat cijfers. “In 2020 zijn er 25 miljoen fietsen waarvan 3,1 miljoen e-bikes. Van de nieuw verkochte fietsen is 52% een e-bike met een gemiddelde waarde van 2.400 euro. Fietsdiefstal is het meest voorkomende vermogensdelict. In 2019 was er ruim 600 miljoen aan schade. Ook in 2021 was er een sterke stijging van het aantal fietsdiefstallen. Zo zijn er 735.000 gestolen fietsen, waarvan 110.000 e-bikes. Die trend heeft zich in 2022 doorgezet. Ten opzichte van 2020 zijn er in 2021 25% meer aangiftes gedaan van e-bike diefstal.” De winkelwaarde van de gestolen fietsen is ook flink gestegen. In 2020 had nog 18% van de gestolen fietsen een waarde van boven de tweeduizend euro, in 2022 is dat 61%. Dit komt vooral doordat met name duurdere e-bikes worden gestolen.”

Wat betreft de dieven zijn het volgens Jagt zowel gelegenheidsdieven als georganiseerde bendes die fietsen naar het buitenland transporteren. Het aandeel diefstallen door georganiseerde bendes neemt bovendien toe. Dit blijkt doordat er steeds vaker meerdere fietsen worden gestolen. Zo zijn er voorbeelden bekend waarbij 23 fietsen waarvan 18 e-bikes in één keer zijn gestolen. De diefstallen vinden tot slot vooral plaats in sterk stedelijke gebieden, grensregio’s en kustgebieden. De diefstal komt het vaakst voor in winkelgebieden (29%), rondom huis (29%) en treinstations (21%).

ART-sloten

Om het aantal diefstallen tegen te gaan, hebben e-bike-eigenaren zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. “Het advies is om naast het vaste slot, de fiets vast te maken aan een vaststaand object met een ART 2-sterrenslot. Bij duurdere fietsen vanaf tweeduizend euro is het bovendien raadzaam om fietsen te beveiligen met track-en tracesystemen. Met deze systemen kan de fiets dan, als deze toch gestolen wordt, goed worden teruggevonden. Wat veel gebeurt is dat het track- en tracesysteem wordt ingebouwd op de plaats waar op de fiets de motor- en trapas zit. Daar kun je het niet zien, en weet je als dief dus ook niet dat het erop zit.” Uiteindelijk is een combinatie van een mechanische slot, een elektronisch slot en track- en trace volgens de productmanager het beste. “Elk beveiligingssysteem heeft namelijk zijn voor- en nadelen. Zo kun je mechanische sloten met brute kracht openen en elektronische beveiliging kan door dieven gehackt worden door het signaal af te tappen. Met een combinatie ga je diefstal zoveel mogelijk tegen; al blijft het altijd een kat- en muissspel.”

Inzet netwerk en fietsregistratie essentieel

Jagt benadrukt dat het gehele netwerk bestaande uit verzekeraars, politiek, politie en fietseigenaren moet samenwerken om diefstal tegen te gaan. “Fietsdiefstal is helaas zo aantrekkelijk omdat de waarde van fietsen steeds hoger wordt. Ook zijn ze makkelijk te stelen, eenvoudig verhandelbaar en is de pakkans heel klein, want de politie geeft geen prioriteit aan fietsdiefstal.”

Kijk hier voor het e artikel: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-fietsbranche-en-overheid-moeten-samen-strijden-tegen-e-bikediefstal.

Bron Verbond van Verzekeraars: