Themaonderzoek DNB: Insurtech heeft in de toekomst een positieve impact op zowel verzekeringssector als op polishouders

“Bij  de meerderheid van de kleine en middelgrote verzekeraars maakt insurtech deel uit van de toekomstvisie. Een grote meerderheid van de verzekeraars verwacht dat insurtech in de toekomst een positieve impact heeft op zowel de verzekeringssector als de polishouders”. Dat concludeert DNB uit een inventarisatie in 2019 onder kleine en middelgrote verzekeraars  over de huidige en toekomstige toepassing van insurtech.

In de recente ‘Nieuwsbrief Verzekeren’ schrijft DNB  het belangrijk te vinden dat verzekeraars de potentiële kansen en risico’s ten aanzien van technologische ontwikkelingen aantoonbaar in beeld hebben en dat zij strategische besluiten over technologische ontwikkelingen kunnen onderbouwen en implementeren. “De afgelopen jaren heeft DNB via verschillende onderzoeken aandacht besteed aan het onderwerp insurtech. Om de insurtech-ontwikkelingen te blijven volgen, verder inzicht te krijgen in de bijbehorende kansen en risico’s en de toezichtaanpak van DNB hier verder op te laten aansluiten, heeft DNB in 2019 een themaonderzoek insurtech uitgevoerd. Onderdeel hiervan was een uitvraag onder de kleine en middelgrote verzekeraars, waarin is geïnventariseerd in welke mate en op welke wijze deze groep verzekeraars insurtech betrekt in de visie, strategie en bedrijfsvoering, zowel nu als in de toekomst.

Uitkomsten

Op basis van de uitvraag concludeert DNB dat bij de meerderheid van de kleine en middelgrote verzekeraars insurtech deel uitmaakt van de toekomstvisie. Een grote meerderheid van de verzekeraars verwacht dat insurtech in de toekomst een positieve impact heeft op zowel de verzekeringssector als de polishouders.

Toepassing van (nieuwe) technologieën kan volgens DNB leiden tot bijvoorbeeld meer gerichte preventie, betere schadelastbeheersing en fraudedetectie, en het stroomlijnen en klantgericht maken van operationele processen. “Het grootste gedeelte van de verzekeraars zet momenteel reeds nieuwe technologieën in. Deze nieuwe technologieën worden voornamelijk ingezet voor het verbeteren van bestaande – vaak administratieve – processen. De meest gebruikte nieuwe technologieën zijn op dit moment cloud en het gebruik van externe databases als databron. In de toekomst zal naar verwachting de toepassing van geavanceerde data-analyses op basis van Artificiële Intelligentie flink toenemen”, aldus de toezichthouder.

Vervolgstappen

DNB acht het belangrijk dat verzekeraars oog hebben voor de potentiële kansen en risico’s van insurtech. In dat kader zal in het reguliere toezicht worden gestart met een dialoog specifiek over AI, gegeven de verwachte sterke toename van het gebruik van AI.

Ook in een bredere context van technologische innovatie is DNB de dialoog met de sector gestart via het iForum, waarbij één van de initiatieven aandacht geeft aan de uitlegbaarheid van AI. “Daarnaast is verandervermogen van cruciaal belang om als verzekeraar toekomstbestendig te zijn. Dit vraagt van verzekeraars dat zij zich voldoende (snel) kunnen aanpassen aan of anticiperen op veranderingen en de risico’s adequaat kunnen inschatten. DNB zal dan ook aandacht houden voor het onderwerp ‘verandervermogen’”, besluit DNB.

Klik hier voor het volledige themaonderzoek: 2019 DNB Themaonderzoek Insurtech (PDF, 536,5 kB)