Talanx neemt Turkse schadeverzekeraar over

 

Talanx, moederholdiung van onder meer HDI,  heeft overeenstemming bereikt over de overname van 99,4% van de aandelen van Liberty Sigorta A.S., de Turkse schadeverzekeraar van de Amerikaanse Liberty Mutual Group. Door de overname versterkt Talanx zijn positie op de Turkse schadeverzekeringsmarkt, één van de kernmarkten waarop het werelwijd opereert . De overname wordt naar verwachting in de loop van de eerste helft van 2018 voltooid.

In 2016 genereerde Liberty Sigorta, dat haar producten afzet via een network van 760 intermediairs, een bruto premie-omzet van 56 miljoen euro verdeeld over 700.000 polishouders.