Tachtig miljoen aan verzekeringsfraude voorkomen in 2022


Verzekeraars hebben vorig jaar ruim 10.000 mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. Dat is een daling van vijftien procent ten opzichte van 2021. Het totaal bespaarde fraudebedrag bedraagt ruim tachtig miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. In 2021 werd 85 miljoen euro bespaard.

Ter vergelijking: in 2021 was het aantal gepleegde fraudes gelijk aan 2020. Er waren toen 13.000 gevallen van fraude. Op de vraag of er sprake is van een kentering in het fraudegedrag van potentiële verzekeringscriminelen, kan het CBV nu nog geen antwoord geven. “Daar is het nog te vroeg voor,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Op termijn moet blijken of de jarenlange inspanningen van de sector op preventie en opsporing tot dit resultaat hebben geleid.”

Verzekeraars hebben in 2022 in totaal 10.563 keer verzekeringsfraude vastgesteld; een daling van 15% ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal zijn particulieren en bedrijven vorig jaar 3.638 keer betrapt op het frauderen met een claim en 5.772 keer bij het aanvragen van een verzekering. De fraudeaanpak van de sector leverde een besparing op van ruim 80 miljoen euro ten gunste van alle eerlijke verzekerden.

Het is voor het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) te vroeg om te stellen dat er sprake is van een echte kentering in het gedrag van potentiële verzekeringscriminelen. Op termijn moet blijken of de jarenlange inspanningen van de sector op het gebied van preventie en detectie nu tot dit resultaat hebben geleid. De cijfers tonen aan dat vorig jaar bij 1 op de 1.042 claims fraude is bewezen. Ook de effectiviteit van fraudeopsporing neemt toe. 1 op de 3 onderzoeken naar mogelijk frauduleuze claims (34%) leidt tot een zaak waarin fraude onomstotelijk is vastgesteld. Dat percentage was in de afgelopen 7 jaar nog niet zó hoog. Het CBV gaat de ontwikkeling van deze ratio de komende jaren nauwlettend volgen.

Verzekeraars rapporteren dat zij bijna een kwart minder fraudeurs in het gezamenlijke waarschuwingssysteem hebben opgenomen in vergelijking met 2021. Verzekeraars gaan bij de vaststelling van fraude en deze externe registraties niet lichtvaardig te werk. Er zijn 3.759 registraties gedaan en de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft in 2022 vier uitspraken gepubliceerd waarin is bepaald dat de externe registratie door de verzekeraar helemaal moest worden verwijderd.

Effectiviteit opsporing neemt toe

De cijfers tonen in ieder geval aan dat vorig jaar bij één op de 1.042 claims fraude is bewezen. Ook de effectiviteit van de fraudeopsporing neemt toe. Zo leidt één op de drie onderzoeken naar frauduleuze claims tot een zaak waarin fraude is bewezen. Dat percentage (34%) is in de afgelopen zeven jaar niet zó hoog geweest.
In twee derde van de onderzochte gevallen kan een verzekeraar niet voor honderd procent vaststellen of er fraude heeft plaatsgevonden.

Fraudeaanpak is essentieel

Volgens Weurding is en blijft het ‘essentieel’ om fraude aan te pakken. “De schadelast die hiermee wordt beperkt, zorgt ervoor dat mensen die wel te goeder trouw zijn niet onnodig veel betalen. Tegelijkertijd is het van belang dat we niet achter elke aanvraag of claim een fraudeur zien.”
Het vinden van een gezonde balans helpt in zijn ogen vooral de consument. “Op die manier houden we het verzekeringsstelsel houdbaar en betaalbaar.”

Minder fraudeurs in extern verwijzingsregister

Uit de jaarcijfers blijkt ook dat verzekeraars in 2022 bijna een kwart minder fraudeurs in het gezamenlijke waarschuwingssysteem hebben opgenomen dan een jaar eerder. Via dat systeem waarschuwen verzekeraars elkaar voor partijen die bewezen onrechtmatig hebben gehandeld, waardoor fraude steeds beter wordt voorkomen.
Voor de opname in het register gelden strenge eisen. Verzekeraars gaan hierbij niet lichtvaardig te werk. Ook dat komt uit de cijfers naar voren. In 2022 zijn 3.759 registraties gedaan, terwijl in ‘slechts’ vier zaken door de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid is bepaald dat de betrokken verzekeraar de registratie moest verwijderen.

De cijfers van het CBV:
3.583 incidentmeldingen van verzekeraars ontvangen over onderzoeken naar mogelijke fraude.
2.549 vragen van verzekeraars en 244 informatievragen van politie/justitie afgehandeld.
263 adviezen verspreid over cyberincidenten en -dreigingen die verzekeraars kunnen raken.
95 anonieme tips over mogelijke verzekeringsfraude ontvangen van bezorgde burgers.
5 sectorbrede waarschuwingen uitgegeven over opvallende of nieuwe fraudevormen.

Extra aandacht voor menselijke maat

Gezien de impact van een fraudeonderzoek op klanten gaan verzekeraars zorgvuldig te werk. Met oog dus voor individuele omstandigheden. Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt verzekeraars in dat proces. Bijvoorbeeld via kennissessies over begrijpelijke klantcommunicatie of bewustwording over culturele verschillen.
Voor klanten is onlangs een infographic gepubliceerd, waarin wordt uitgelegd wat iemand kan verwachten als de verzekeraar extra onderzoek doet naar een claim.

  Bekijk de CBV Factsheet