Symposium Maatschappelijke uitdagingen voor de verzekeringsbranche

 

De verzekeringsbranche vervult een belangrijke maatschappelijke positie. Maar die positie is aan verandering onderhevig. De flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe verzekeringsoplossingen, de situatie op de woningmarkt heeft impact op verzekeraars en tussenpersonen. Nieuwe risico’s, zoals cybercrime en datalekken, vragen om aandacht en klimaatverandering beïnvloedt mede het business model van de verzekeringsbranche. Ook voor de wetenschap zijn dit relevante thema’s. Dat is de aanleiding voor Fred de Jong om samen  met ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies) op vrijdagmiddag 22 september a.s  een wetenschappelijk symposium te organiseren over de maatschappelijke uitdagingen voor de verzekeringsbranche. Met diverse topsprekers en volop ruimte voor discussie en netwerken. Plaats van handeling is Universiteit van Amsterdam, Plantage Muidergracht 12, Amsterdam, Zaal M 1.02

Programma:

13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur: Opening door dagvoorzitter dr. Fred de Jong (ACIS)

13.35 uur: Cyberrisk and insurance

door dr. Kate Labunets (TUDelft)

14.15 uur: Actuele maatschappelijke trends voor verzekeraars in beeld

door Ir. Hugo Gelevert (TNO)

14.55 uur: De toekomst van de woningmarkt en de rol van verzekeringen

door Prof. dr. Peter Boelhouwer (TUDelft)

15.35 uur:  PAUZE

16.00 uur:     Verzekering en klimaatverandering

door Prof. dr. Wouter Botzen (VU)

16.40 uur: Actualiteiten met betrekking tot de sociale zekerheid

door Prof. dr. Philip de Jong (UvA)

17.20 uur      Afsluiting, gevolgd door borrel

Deelname kost € 99. Voor alumni van de Master Verzekeringskunde, leden van het Verbond van Verzekeraars en de Financial Planning Organisation is deelname gratis; die kosten worden centraal afgerekend. Er is plaats voor maximaal 140 personen. Aanmelden via acis@uva.nl