Swisse Re Resilience Index: Herstel veerkracht 2021 in gevaar en prognose 2022 getemperd door aanhoudend hoge inflatie en economische vertraging

Het Swiss Re Institute heeft zijn nieuwe sigma Resilience Index gepubliceerd, waaruit blijkt dat de wereldeconomie in 2021 macro-economisch weer veerkrachtig is geworden, maar de omgeving kwetsbaar blijft. In 2021 profiteerde de wereldeconomie van een cyclische opleving na de crisis van COVID-19, wat resulteerde in een groter vermogen om te reageren op een crisis en er snel van te herstellen. De volledige impact van vertragende groei, hoge inflatie en wereldwijde geopolitieke spanningen in 2022 kan het herstel van de veerkracht echter uit koers brengen.

De wereldwijde veerkracht van verzekeringen is in 2021 ook verbeterd dankzij een sterke verzekeringsgroei, ondersteund door een toenemend risicobewustzijn bij klanten en de overheidsuitgaven voor pandemiegerelateerde gezondheidszorg. De verzekeringsweerbaarheid is echter nog niet hersteld tot het niveau van voor de COVID-19 of voor de wereldwijde financiële crisis. Het wereldwijde tekort aan verzekeringsdekking voor gezondheids-, sterfte- en natuurrampenrisico’s samen bereikte in 2021 een nieuw hoogtepunt van $ 1,42 biljoen en door het huidige inflatoire klimaat zal het tekort dit jaar naar verwachting nog groter worden. Ondanks een sterke prognose voor de nominale groei van de verzekeringspremies, zal de veerkracht van de verzekeraars in 2022 naar verwachting afnemen als gevolg van de teruggeschroefde overheidsuitkeringen en de dalende waarde van de activa.

Jerome Haegeli, Group Chief Economist van Swiss Re: “Het cyclische herstel van zowel de macro-economische als de verzekeringsweerbaarheid in 2021 kan niet verhullen dat diepgaande structurele hervormingen nodig zijn om de groei op lange termijn te stimuleren. De huidige inflatieschok en de crisis rond de kosten van levensonderhoud treffen de huishoudens met de laagste inkomens onevenredig hard en zullen de beschermingskloof dit jaar alleen maar groter maken. Om een grotere veerkracht te verzekeren en de economische stabiliteit op lange termijn te ondersteunen, moeten structurele parameters zoals infrastructuur en menselijk kapitaal worden versterkt en moet de ongelijkheid worden verminderd. Tegen deze uitdagende achtergrond speelt de verzekeringssector een belangrijke rol bij het verschuiven van financiële risico’s van individuen en het uiteindelijk vergroten van hun veerkracht.”

Download de publicatie here