Swiss Re: Schadelast natuurrampen zal in toekomst behalve door klimaatverandering ook verder toenemen door economische ontwikkelingen en verdergaande urbanisatie

 Economische ontwikkelingen en de alsmaar verder toenemende bevolkingsconcentratie in stedelijke gebieden zal samen met de klimaatverandering leiden tot een toenemende schadelast als gevolg van weergerelateerde calamiteiten in de toekomst. Dat stelt Edouard Schmid, voorzitter van het Swiss Re Institute en Group Chief Underwriting Officer bij Swiss Re bij de presentatie van de schadecijfers over 2019. Volgens hem blijven deze risico’s wel verzekerbaar, zij het met aangepaste maatregelen.

De economische schade als gevolg van natuurrampen en door menselijke fouten veroorzaakte calamiteiten  bedroeg vorig jaar $ 146 miljard, 17% minder dan de $176 miljard in 2018 en 31,1% lager dan het gemiddelde schadebedrag van $ 212 miljard in de afgelopen tien jaar. Het overgrote deel van de schadelast werd andermaal veroorzaakt door natuurrampen:  $ 137 miljard, eveneens 17% minder dan die van $ 166 miljard een jaar eerder en 31,5 onder het 10 jaar-gemiddeld van $ 200 miljard. Man-made disasters veroorzaakten vorig jaar voor $ 9 miljard aan economische schade, één miljard 913%) minder dan in 2018 en een kwart lager dan de gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar (% 12 miljard).

Ook de schadelast voor verzekeraars viel vorig jaar beduidend lager uit: $ 60 miljard, 36% minder dan de $ 93 miljard in 2018 en 20% onder het 10 jaar-gemiddelde van $ 75 miljard. De winst zit ’m vooral in het beduidend gunstiger hurricane-season en lagere aantal andere natuurrampen. Verzekeraars keerden vorig jaar voor $ 52 miljard aan schade door natuurrampen uit, 38% minder dan de $ 84 miljard een jaar eerder en  22,4% minder dan het gemiddelde schadebedrag van $ 67 miljard in de afgelopen tien jaar. Het verzekerde schadebedrag door calamiteiten die zijn veroorzaakt door menselijk handelen bleef met $ 8 miljard gelijk aan het 10-jaargemiddelde maar viel $ 1 miljard (12%) lager uit dan in 2018.