Swiss Re-rapport voorspelt wereldwijde premiegroei gedreven door zakelijke schadeverzekeringssector 

Het sterke wereldwijde economische herstel van Covid-19 zal leiden tot een historisch hoge groei van het wereldwijde reële bruto binnenlands product (bbp) van 5,8% in 2021, wat op zijn beurt zal leiden tot een wereldwijde groei van de verzekeringspremies, zo concludeert het jaarlijkse wereldwijde verzekeringspremiesigma-rapport van Swiss Re.

Het rapport zegt dat de wereldwijde verzekeringspremies in 2021 naar verwachting met 3,3% zullen stijgen tot een totaal van $ 6,9 biljoen. Het rapport voorspelt een groei van de verzekeringspremies met 3,9% voor 2022, waarvan 6,3% voor China, 1,7% voor de VS, 2,8% in West-Europa en 5,6% voor opkomende markten.

Jerome Haegeli, group chief economist bij Swiss Re Institute, zegt: “We verwachten dat de verzekeringssector tegen het einde van volgend jaar een recordbedrag van $ 7 biljoen aan premie zal boeken. De beste voorbereiding op de volgende economische schok is het hebben van economische buffers. Fiscale en monetaire buffers raken echter uitgeput, waardoor de particuliere verzekeringssector steeds belangrijker wordt. Het verkleinen van de protection gap moet een economisch beleidsdoel worden.”

Hij voegt er aan toe: “De verwachte economische opleving in 2021 en 2022 ligt op schema om daadwerkelijk gerealiseerd te worden, en dit is een sleutelfactor voor de groei van verzekeringspremies over de hele wereld. De belangrijkste markt om in de gaten te houden is China, waar zowel de economische groei als de premiegroei zich in een hoog tempo voortzet. Het bewustzijn van de consument is duidelijk een belangrijke groeimotor en dit is gedreven door de pandemie. Of het nu gaat om een ​​particuliere ziektekostenverzekering of een onderbreking van de toeleveringsketen voor bedrijven, mensen zijn zich veel meer bewust geworden van wat verzekering is en hoe het hen kan helpen om weerbaar uit een dergelijke crisis te komen.”

In het rapport staat: “We verwachten dat de verhardende markt met haar hogere premies  dit en volgend jaar doorzet, hoewel de prijsstijgingen zouden moeten matigen. We voorspellen een wereldwijde groei van het premievolume van 2,8% in 2021 en 3,7% in 2022. Het positieve momentum verhult de groeiende divergentie tussen commerciële en persoonlijke bedrijfstakken. We verwachten een langzamere groei in particuliere verzekeringen, aangezien het autosegment een ondermaatse premiegroei en zwakkere verzekeringsresultaten liet zien als gevolg van de toegenomen concurrentie.”

Het voegt eraan toe: “We verwachten dit en volgend jaar de hoogste premiegroei in bedrijsmatig eschadeverzekeringen (inclusief werknemerscompensatie). In deze lijnen zou het premievolume in 2021 met ongeveer 6% en in 2022 met ongeveer 5% moeten groeien, ondersteund door aanzienlijke premieverhogingen en het economisch herstel. We verwachten dat de winstgevendheid van het verzekeringsbedrijf dit jaar en volgend jaar stabiel zal zijn, aangezien premieverhogingen in zakelijke businesslines de hogere schadelast in aansprakelijkheid gerelateerd aan Amerikaanse risico’s en motorrijtuigen wereldwijd.”

Het rapport zegt dat de prijsstelling in zakelijke businesslines n 2021 verder zou moeten verharden, en in 2022 in een iets langzamer tempo, grotendeels als gevolg van de toenemende ernst van claims, aangezien verzekerde schades stijgen in belangrijke bedrijfstakken, en een afnamevan de riskappetite van her- en verzekeraars gedreven door onzekerheid.

“Verhoogde onzekerheid vloeit voort uit factoren zoals sociale inflatie, die Amerikaanse aansprakelijkheidsclaims heeft opgedreven; onzekerheid rond Covid-19 BI-schades; ongunstige ontwikkeling van de reserves in het voorgaande jaar; opeenvolgende jaren van bovengemiddelde catastrofeverliezen; aanhoudende stijging van secundaire risicoschades; en meer onderzoek naar de modellering van de gevolgen van klimaatverandering”, stelt het rapport.